Bliv opdateret på den allernyeste viden om ledelse i dag

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Er et lederkursus noget for dig? (foto: se-institute.dk)

Enhver virksomhed er under et pres. Der er stor konkurrence hele tiden, fordi man først og fremmest i Danmark oplever et ekstern og intern pres. Det interne pres kommer fra de mange andre firmaer, som der er i Danmark, trods at Danmark er et lille land, så er der mange firmaer taget i betragtning af dette. Derudover så er der også et internationalt pres udefra, som man som firma eller ikke kan snige sig uden om. Dette pres gør, at man som firma er nødt til at have et totalt fokus på effektivitet. Det er vigtig at være effektiv samt være omstillingsparat samtidig med at man skal tage de rette valg. Alt dette skal komme fra virksomheden som en helhed. Alle medarbejdere og deres arbejdsopgaver er centrale, men samtidig er det også vigtigt, at understrege, at ledelsesdelen er en central spiller. Det handler om, at man som leder har et ansvar for medarbejdere, det går både ud på, at man skal have fokus på deres trivsel og deres arbejdsudførsel.

Ledelse i dag er en vigtig videnskompetence

En god leder er god til at sørge for sine medarbejde og lede dem i den rette retning på den rigtige måde. Men ledelse i dag handler også om så mange andre ting, og her kan det være godt for ledere at komme på et kursus, hvor de netop kan blive klogere på, hvilke elementer er centrale for ledelse i dag. Tiderne skifter hele tiden og derfor er det at være leder ikke en fastforankret del. Jobbet er lige som processuelt som alt andet, og derfor er det vigtige at ledere lærer noget nyt og lærer at være ledere i nutiden. Ved at tage et kursus i ledelse i dag, kan man blive klogere på, hvad der rør sig lige nu og være med til at tage det næste skridt for, hvordan vi skal tænke og arbejde med ledelse.

Læs mere om mulighederne for at blive ekspert i ledelse i dag

 

Se mere om ledelse her:

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Med en uddannelse i ledelse kan du realisere dine drømme

Læs her om forandring som vilkår i organisationer

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Forholder i jer til forandring (foto: hansentoft.dk)

Forandringer er et grundvilkår

Det er et vilkår i vores tid, at alting er under forandring. Det stiller store krav til de ledere, der er brug for på arbejdsmarkedet nu. Det vil uundgåeligt ske forandringer i organisationerne, fordi det marked, som vi kender i dag, måske ser helt anderledes ud i morgen. Derfor er en af lederens allermest fornemme, men også udfordrende, opgaver at kunne lede sine medarbejdere godt og sikkert igennem fordringerne. Det handler om at kunne bevare overblikket – også når alting virker kaotisk. Hvis du som leder formår at gøre dette, så er du godt på vej til at skabe store resultater. Men det er ikke bare lige noget, man kommer sovende til. Det kan være en rigtig god og ligefrem nødvendig investering at få efteruddannelse inden for forandringsledelse. De virksomheder, der klarer sig bedst også på den lange bane, er de virksomheder, der tænker langsigtet. Det kræver ikke overmenneskelige evner, det kræver blot de rette redskaber og det rigtige mind set. Derfor kan være en rigtig klog og god idé at få hjælp ude fra.

Forandringer er vejen til succes

Fordi en opgave synes svær og udfordrende, betyder det ikke, at den er umulig! Sådan er det også med forandringer. Den helt store udfordring med forandringer i organisationer er, at det kan være meget vanskeligt at forudsige, hvad konsekvenserne af en beslutning vil være. Én ting er dog helt sikker – hvis man ikke er indstillet på at gøre tingene på en ny måde, så vil der komme nogen og overhale jer inden om. En god leder, der kan se mulighederne i forandringer, vil også kunne se, at forandringer i organisationen kan være lige præcis dét, der skal til for at skabe endnu bedre resultater. Er gammelt ordsprog lyder ”nød lærer nøgen kvinde at spinde” og det samme gør sig lidt gældende for mange virksomheden i dag. Så bliv klædt godt på med et lederkursus i foranderingsledelse.

Du kan læse mere om forandringer i organisationer på hansentoft.dk

Se mere her:

Projektledelse uddannelse – et arbejdsliv i forandring

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

 

Læs om, at uddannelse til bestyrelse er en god investering

Lederudvikling (foto: hansentoft.dk)

En uddannet betyrelse er at foretrække (foto: se-institute.dk)

Invester i bestyrelsen

Bestyrelsen er for mange virksomheder en vigtig kerne. Det er her, de store beslutninger træffes og det er her, alt skal igennem for at blive kvalificeret. En bestyrelse består ofte af mange højtstående ledere, der er vant til at står med et stort ansvar og mange store beslutninger selv. Dette er der mange fordele ved, fordi man kan sikre det høje niveau og man sikrer, at bestyrelsesmedlemmerne er yderst kompetente. Men der er også mange udfordringer forbundet med bestyrelsesarbejde.

Når man taler om ledere og ledelses, så er de fleste enige om, at det er en stor gevinst og måske lige frem nødvendigt med uddannelse. Både før tiltrædelse, men også efteruddannelse når man er blevet leder kan være en god idé. Knap så udbredt er denne tanke om uddannelsens vigtighed, når vi snakker om bestyrelser. Men der er faktisk en pointe i at tænke på bestyrelsen på samme måde. Bestyrelsen besidder en enormt vigtig og afgørende position, så hvorfor ikke tænke i at kvalificere bestyrelsesarbejdet endnu mere?

Der udbydes forskellige uddannelser til bestyrelsesmedlemmer, som kan få arbejdet og samarbejdet til at blive endnu bedre. Det kan både handler om, at styrke de enkelte medlemmer og det kan handle om at styrke samarbejdet i hele bestyrelsen. Når man har en stærk bestyrelse, får man en bedre virksomhed. Det handler om at have forståelse for, hvordan beslutninger kan tages på bedst mulige måder og hvordan man kan skabe innovation allerede på bestyrelsesniveau. En sund bestyrelse skaber grobund for en sund og værdiskabende organisation.

Med uddannelse til bestyrelsen får man også en unik mulighed for at skabe et nyt, stærkt netværk, som ellers ikke have være muligt. Dette kan være en oplagt mulighed for at finde nye samarbejder, men også for at vende de udfordringer, som man som bestyrelse kan støde på.

Uddannelse skal ses som en givende investering for hele organisationen.

Du kan læse mere om uddannelse til bestyrelsen her

Se mere her:

Bestyrelsesarbejde kræver bestyrelsesevner

Lean ledelse er effektiv manament, der skaber resultater

Få virksomhedsrådgivning og få hermed hjælp til at udnytte din virksomheds potentielle.

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Få rådgivning til fordel for virksomheden (foto: hansentoft.dk)

Som virksomhed er man i dagens Danmark helt klart under en eller anden form for pres. Dette pres kommer af, at Danmark på et erhvervsmæssigt basis er sådan, at det består næsten kun af rigtig mange mindre virksomheder, og der dertil kun er meget få store virksomheder. Her skal virksomheder forstås ud fra antallet af ansatte, og det har ikke noget at gøre med virksomhedens omsætning, da dette differerer rigtig meget. Presset består af et konkurrenceelement, som er internt skabt i Danmark selv, men det er også lavet af globaliserings strømninger, hvor virksomhed uden for landets grænser også har noget at skulle have sagt. For at kunne være med i denne konkurrenceverden, så er der flere ting, som man kan gøre, men hvis man har en virksomhed, så ved man, at der helt sikkert er nogle ting, som man ikke ser om sin egen virksomhed, fordi man på en eller anden måde bliver lidt indspist. Det kan ikke undgås, men man kan afhjælpe de blinde vinkler, som der nu må opstå. Det kan gøres ved at vælge virksomhedsrådgivning.

Sørg for at din virksomhed fungere optimalt ved at vælge virksomhedsrådgivning

Med virksomhedsrådgivning kan man nemlig få nogle andre øjne på sin virksomhed. Det går ud på, at man opsøger en virksomhed som er specialiseret i at se på andre virksomheder og herefter vejlede disse. Det er både i forhold til at se muligheder og potentiale, men de kan også være med til at komme med løsninger for eventuelle problemer. Virksomhedsrådgivning er en meget effektiv måde at optimere en virksomhed på, for disse nye øjne som kommer på virksomheden, vil kunne se noget andet, end man selv er vant til at se.

Læs mere om at få virksomhedsrådgivning lige hér

Se mere her:

En virksomhed kan optimeres med strategisk rådgivning

Ledelse udvikling handler om sikkerhed og stabilitet

 

 

Tag din uddannelse på imd business school

Akademiuddannelse (foto: se-institute.dk)

Tag en Imd uddannelse på business school (foto: se-institute.dk)

Sommeren er over os og dette betyder for mange unge mennesker, at de så småt er ved at være færdige med deres ungdomsuddannelse. Og hertil skal de så finde ud af, hvad de vil med deres videregående uddannelse. Om de overhovedet har lyst til, at tage en videregående uddannelse og om den skal være på eksempelvis universitetet. Og det kan da også være utroligt svært, at finde ud af. Men for at komme det nærmere, kan man jo starte ud med at finde ud af hvad ens interesseområder er. Altså hvad man synes er spændende og hvad man ikke synes er spændende. Eksempelvis kan man finde ud af, at man godt kan lide at læse videre. Jamen så er det jo nok en boglig uddannelse, som man skal tage. Yderligere kan det være, at man er glad for økonomi og så er det jo nok en uddannelse som omhandler det, og den uddannelse kan eventuelt være at finde på et universitet eller en business school eller sagt på dansk, en handelshøjskole.

Imd business school er for dig, der ønsker en international uddannelse

Du er altså kommet så lang og så godt til, at du ved at du gerne vil læse videre på en boglig uddannelse og den må meget gerne indeholde noget med økonomi. Hertil findes der mange forskellige muligheder. Der findes blandt andet den yderst anerkendte internationale business school som forkortes til navnet imd. Det er en international skole, som ligger i udlandet. Her tilbydes der mange forskellige uddannelse både på bachelorniveau og kandidatniveau. Men de tilbyder også forskellige mbas. Både på lederniveau, altså hvis du allerede har erfaring fra erhvervslivet og til dig som ingen erfaring har. Det er en uddannelse, som ofte er blevet omtalt som én af de bedste business schools i hele verden. Grunden til at den blandt andet er det, er på grund af det høje faglige niveau og den store vægt på det internationale miljø.

Se et stort udvalg af imd business school her

Se flere MBA uddannelser her:

Med en MBA Århus viser du viljen, der er vejen til toppen

Tag en MBA uddannelse i København, og stryg til tops som leder

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Brug en proceskonsulent i jeres firma (foto: hansentoft.dk)

Drømmer du om udvikling i din virksomhed, så få en proceskonsulent på din arbejdsplads. Man kan nemlig aldrig lave forandringer uden at have en proceskonsulent inde over. En proceskonsulent sørger for at der er en sund proces, mens i udvikler virksomheden. Det kan eksempelvis være, hvis I har beslutte at lave virksomhedsudvikling.

Du kan have en god solid virksomhed med en fornuftig struktur og et veludviklet produkt og stadig opleve udfordringer på markedet og føle, du ikke kan følge med. Det kan være fordi, du mangler en proceskonsulent, til at følge projektet til døren. Du kan endda investere meget tid og mange penge på produktudvikling og stadig føle, du er bagefter. Det er fordi, I mangler folk ude fra til at se på jeres strukturer i virksomheden og måske er en proceskonsulent det der skal til, for at få virksomheden på rette køl.

En proceskonsulent kan hjælpe på mange planer

Det er de små ting, der kan ændre en virksomheds potentiale markant og oftest starter det med at lytte til dine medarbejdere, der er eksperter på området uden at vide det. Det er dog ikke nok at lytte til dine med arbejdere, du skal også vide, hvordan du omsætter din viden til noget konkret, og mest af alt hvordan du kommer fa a til b med jeres udvikling i virksomheden.

I virkeligheden hjælper en proceskonsulent på mange planer, fordi vedkommende ikke bare sørger for, at I kommer fra jeres udgangspunkt hen til det mål eller du mål, I har sat jer. En proceskonsulent sørger også for at I når der hen med braveaur. Altså, at I når der hen på en god måde, hvor I ikke taber medarbejdere på vejen.

Find gode og kompetente proceskonsulenter her

Se mere her:

Virksomhedsudvikling er bare nødvendig nogen gange

Organisationsudvikling sætter rammerne for sund udvikling

 

Med en MBA bliver du den nye topleder i virksomheden

Ledelsesudvikling (Foto: alive.dk)

Bliv en dygtig leder (foto: se-institute.dk)

Drømmer du om at udvikle dine lederegenskaber, så du kan blive topleder i virksomheden? Så er en MBA uddannelse et rigtig godt sted at starte. En MBA er en lederuddannelse på universitetsniveau, hvor du tilegner dig både teoretisk viden, metoder og praktiske værktøjer til, hvordan du skal rykke dig fra at være på lederniveau til toplederniveau.

En MBA giver dig de rette værktøjer indenfor strategi, innovation og ledelse til, at du kan udvikle dig både personligt og ledelsesmæssigt. Med en MBA er du indenfor kort tid rustet til at klare de udfordringer, som topledere vil komme ud for.

Hvis du tager en MBA giver det dig mulighed for at tage store karriespring, som gør dig langt mere attraktiv, når du skal ud at søge nye stillinger. Det viser nemlig din nuværende såvel som kommende arbejdsgiver, at du er ambitiøs og har lysten til at blive endnu dygtigere.

MBA er et fuldtidsstudie

Det er super nyttigt at tage en MBA, men det kræver også meget af dig. Det er som et fuldtidsstudie, som du skal klare ved siden af arbejdet. Derfor er det vigtigt, at både din arbejdsplads og din familie er klar over, hvor tidskrævende det er. Du må fortælle arbejdspladsen, at du ikke er i stand til at arbejde så meget, som du plejer og måske må tage væk fra arbejdet under MBA uddannelsen.

Men ligeså vigtigt er det, at du taler med din familie om, at du ikke vil være så meget tilstede i de 2 år, som en MBA tager at færdiggøre. Hvis det er for stor en økonomisk og personlig byrde, så er det også muligt at tage en Mini MBA. Det er vigtigt, at du får afklaret alt dette, inden du påbegynder en MBA.

Hvis du vil vide mere om, hvad det kræver at tage en MBA, så klik her

Se mere om MBA her:

Med en MBA Århus viser du viljen, der er vejen til toppen

Tag en MBA uddannelse i København, og stryg til tops som leder

En virksomhed kan optimeres med strategisk rådgivning

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Det kan være en god ide med strategisk rådgivning (foto: hansentoft.dk)

Vi kender alle sammen det scenarie, hvor papirerne og arbejdsopgaverne bliver ved med at komme. Der bliver ved med, at komme nye opgaver hen på vores arbejdsbord, som vi skal løse. Stakken af papirer bliver bare ved med at vokse. Og ofte er det jo også ressourcekrævende opgaver, som vi skal forholde os til. Det er alt sammen noget, som kræver vores opmærksomhed og tid. Uanset hvad det er for et slags arbejde eller opgave, vi har fået på vores bord. Og foruden de nye opgaver, skal vi da også have tid til, at sætte os ind i vores daglige opgaver. Såsom af bogføre, fakturere og betale regninger. Vi skal have tid til at sætte os ind i momsopgørelser, skat og årsregnskab. Samtidig skal vi have tid til, at udtænke strategiske handlingsplaner for virksomheden. Når alle disse opgaver bliver talt op, kan det være fuldstændig umenneskeligt at kunne nå dem. Vi har simpelthen ikke tiden til det. Men så er det godt, at vi kan ansætte en ny ressource. Nemlig en strategisk rådgiver, som kan hjælpe os med strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning kan rådgive virksomhed og firmaer hensigtsmæssigt

Strategisk rådgivning dækker over en fagperson, som kan hjælpe en virksomhed eller et firma med strategisk rådgivning. Og strategisk rådgivning dækker over, at der bliver lagt en plan for virksomheden eller firmaet. Der bliver kortlagt helt konkret, hvad firmaet eller virksomheden ønsker at nå. Og hvad firmaet eller virksomhedens ønsker samt drømme er. Og så bliver der lagt en strategisk handlingsplan for, hvordan virksomheden eller firmaet kan nå disse mål eller drømme. Strategisk rådgivning er nemlig med til, at optimere en virksomhed eller et firma. Strategisk rådgivning giver råd samt vejledning til, hvordan firmaet eller virksomheden når derhen, hvor de gerne vil være. Derfor er strategisk rådgivning med til, at optimere et firma eller en virksomhed.

Se et stort udvalg af strategisk rådgivning her

Se mere her:

Med en uddannelse i ledelse kan du realisere dine drømme

ledelsesudvikling – gør dig til en god leder

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Markedsføringsstrategier (Foto: tawanike.com)

Strategisk ledelse (foto: se-institute)

Der er mange forskellige måder man kan være leder på. Der er hertil også mange forskellige måder, som en ledelse kan være på. Det kommer naturligvis an på, hvilke personer som er en del af ledelsen. Netop fordi at ledelsen udgør mennesker med personlighed. Og vi er alle sammen forskellige og har alle sammen vores måder at gøre tingene på. Det samme gælder for en ledelse. Det kommer også an på hvilket firma, man er en del af. Nogle firmaer fører én slags politik og andre firmaer fører en anden slags ledelsespolitik. Det er altså meget forskelligt, fra ledelse til ledelse, hvordan man vælger at lede på. Og hertil er der også mange forskellige redskaber og værktøjer, man kan benytte sig af som leder. Her er det også essentielt, at huske på at det ikke er alle værktøjer som fungerer lige godt for alle ledelser. Nogle ledelser foretrækker nogle bestemt måder og hertil værktøj.

Strategisk ledelse er en måde at lede på

Der er altså forskellige måder, man kan lede på. Og en af dem hedder strategisk ledelse. Det er en betegnelse for en bestemt ledelse og en bestemt tilgang til måden at lede på. Strategisk ledelse er hvor man tør, at stille de vigtige spørgsmål. Det er hvor man tør at tale om firmaets fremtid. Og dette selvom at den ser dårlig eller god. Det er altså en strategisk ledelse, som tør at stille de spørgsmål, som ingen andre tør.  Strategisk ledelse er altså, en tilgang til den måde at lede på, hvor man kender alle kortene. Og når man kender alle kortene, lægger man ud fra dem en strategisk plan for firmaet. Man ligger en strategisk plan for fremtiden. Og det gør man så på en strategisk måde. Heraf kommer navnet strategisk ledelse, da det kort sagt er en strategisk måde at lede på.

Se et stort udvalg af strategisk ledelse her

Se mere om strategisk ledelse her:

Strategisk ledelse skaber sammenhæng imellem delene

Et kursus i strategisk ledelse er både interessant og berigende

Find din kandidat med search and selection

Projektledeleruddannelse (foto: se-institute.dk)

Find vej til den rette kandidat med seach and selection (foto: hansentoft.dk)

Der kan være mange grunde til, at man som virksomhed eller firma står i den position, hvor de skal ansætte en ny medarbejder. Det kan være fordi, at personen som havde stilling før, har sagt op og derfor mangler man en ny medarbejder. Det kan også være fordi, at man har fyret den position, som havde stillingen før. Og derfor står man og mangler en ny person til denne stilling. Det kan også være fordi, at man som virksomhed har brug for flere medarbejdere og brug for flere kræfter. Og hertil har man så oprettet og opslået en ny stilling til en ny medarbejder. Uanset hvad grunden er, kan det tage tid at finde den rette medarbejder til den pågældende stilling. Det tager tid fordi, at det er en omfattende proces. Først og fremmest skal man finde ud af, hvad stillingen kræver. Og så skal man finde ud af, hvilken type person eller fagperson man hertil er på udkik efter. Og så skal man slå stillingen op. Og herefter modtager man mange og typisk meget forskellige jobansøgninger. Og dem skal man som virksomhed naturligvis gå igennem og herefter finde de kandidater til stillingen, som man mener passer sig bedst. Og så skal disse personer naturligvis til jobsamtale. Grunden til at denne proces tager tid taler vist for sig selv. For det er en omfattende proces.

Search and selection hjælper dig med at finde den helt rigtige kandidat

At finde den helt rigtige kandidat, kan altså være en tidskrævende proces. Og selvom at man har haft mange gode kandidater til samtale, er det ikke sikkert at der er den helt rigtige kandidat iblandt disse personer alligevel. Og så skal man desværre gøre hele denne proces om igen. Men der findes naturligvis også en anden måde, som man kan gribe dette an på. Man kan nemlig benytte sig af search and selection. Det er hvor man ansætter et firma til, at finde de helt rigtige kandidater til den pågældende stilling. Så slipper man som virksomhed for denne lange og tidskrævende proces.

Få hjælp til search and selection

Se mere her:

Forretningsudvikling skaber bedre resultater i virksomheden

Med en uddannelse i ledelse kan du realisere dine drømme