Læs om, at uddannelse til bestyrelse er en god investering

Lederudvikling (foto: hansentoft.dk)

En uddannet betyrelse er at foretrække (foto: se-institute.dk)

Invester i bestyrelsen

Bestyrelsen er for mange virksomheder en vigtig kerne. Det er her, de store beslutninger træffes og det er her, alt skal igennem for at blive kvalificeret. En bestyrelse består ofte af mange højtstående ledere, der er vant til at står med et stort ansvar og mange store beslutninger selv. Dette er der mange fordele ved, fordi man kan sikre det høje niveau og man sikrer, at bestyrelsesmedlemmerne er yderst kompetente. Men der er også mange udfordringer forbundet med bestyrelsesarbejde.

Når man taler om ledere og ledelses, så er de fleste enige om, at det er en stor gevinst og måske lige frem nødvendigt med uddannelse. Både før tiltrædelse, men også efteruddannelse når man er blevet leder kan være en god idé. Knap så udbredt er denne tanke om uddannelsens vigtighed, når vi snakker om bestyrelser. Men der er faktisk en pointe i at tænke på bestyrelsen på samme måde. Bestyrelsen besidder en enormt vigtig og afgørende position, så hvorfor ikke tænke i at kvalificere bestyrelsesarbejdet endnu mere?

Der udbydes forskellige uddannelser til bestyrelsesmedlemmer, som kan få arbejdet og samarbejdet til at blive endnu bedre. Det kan både handler om, at styrke de enkelte medlemmer og det kan handle om at styrke samarbejdet i hele bestyrelsen. Når man har en stærk bestyrelse, får man en bedre virksomhed. Det handler om at have forståelse for, hvordan beslutninger kan tages på bedst mulige måder og hvordan man kan skabe innovation allerede på bestyrelsesniveau. En sund bestyrelse skaber grobund for en sund og værdiskabende organisation.

Med uddannelse til bestyrelsen får man også en unik mulighed for at skabe et nyt, stærkt netværk, som ellers ikke have være muligt. Dette kan være en oplagt mulighed for at finde nye samarbejder, men også for at vende de udfordringer, som man som bestyrelse kan støde på.

Uddannelse skal ses som en givende investering for hele organisationen.

Du kan læse mere om uddannelse til bestyrelsen her

Se mere her:

Bestyrelsesarbejde kræver bestyrelsesevner

Lean ledelse er effektiv manament, der skaber resultater

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *