Monthly Archives: marts 2017

Sådan kan virksomhedsrådgivning hjælpe dit firma.

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Selvom en virksomhed er yderst succesfuld i alt hvad de foretager sig, kan det ind i mellem være en god ide, at anerkende at man har brug for hjælp. Hvis man eksempelvis har en udfordring inden for et bestemt område, er der måske nogen der forsøger at løse det selv. Men har man ikke kvaliteterne til det, kan det ende galt for en virksomhed. Specielt hvis der er tale om, at man skal forsøge at blive på den rigtige side af loven. Og ind i mellem kan det faktisk være en større kvalitet for en virksomhed, at man er klar til at anerkende, hvornår man ikke selv skal forsøge at takle en udfordring.

Virksomhedsrådgivning til små virksomheder

Det er specielt de mindre og mellemstore virksomheder, der kan have gavn af at have en udefrakommende virksomhedsrådgiver. De har nemlig ikke ressourcer nok til at have en fastansat rådgiver, men i stedet for kan man så vælge at benytte sig af en af de dygtige, eksterne virksomhedsrådgivere. Et eksempel kan være advokater og jurister, som de mindre virksomheder ofte ikke har ansat. Selvom lederen i virksomheden måske selv har stiftet bekendtskab med jura på et tidspunkt, er det ikke en god ide, at han forsøger at klare juridiske problemstillinger selv. Og fordi en jurist er for dyr, at have fastansat, kan man få hjælp udefra.

Vælg en fast konsulent til virksomhedsrådgivning

Selvom man vælger en virksomhedsrådgiver, der ikke har sin daglige gang i virksomheden, behøver det ikke at betyde, at man ikke kan have en fast virksomhedsrådgiver. Det giver nemlig god mening for virksomheden, at man har en bestemt person, som man kan kontakte når der er brug for det. På denne måde skal personen ikke sætte sig ind i virksomheden hver eneste gang der er en opgave, der skal løses.

Hør mere om hvordan virksomhedsrådgivning kan hjælpe på hansentoft.dk.

 

Læs også:

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Share

En virksomhedskonsulent kan pejle din virksomhed

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Når en virksomhed beslutter sig for at indhente ekstern hjælp, så bærer det oftest frugt i form af konkrete og målbare resultater. Det er, fordi det ofte kan være svært for virksomhedens egne medarbejdere og egen ledelse at se, hvor problemerne er placeret, og når problemerne ikke kan lokalisereres, så kan løsningen heller ikke. Derfor vil en udefrakommende virksomhedskonsulent kunne hjælpe dig med at pejle virksomheden i den rette retning, hvilket naturligvis er en proces, der vil ske i samspil mellem jer. Det handler således om, at virksomhedskonsulenten og virksomheden sætter sig sammen og finder ud af, hvor virksomheden ønsker at forbedrer sig, hvorefter konsulenten påtager sig de roller, der er nødvendige, for at virksomheden kan gennemgå den ønskede udvikling.

 

En virksomhedskonsulent kan udvikle på ledelsen

Hvis din virksomhed står over for en større forandring, så er det vigtigt, at ledelsen går forrest i den forandring, hvortil den kan have brug for hjælp og sparring fra en ekstern konsulent. På hvilke parametre ledelsen skal udvikle sig afhænger af, hvilken udfordring virksomheden står overfor på det pågældende tidspunkt, og det er derfor nødvendigt, at ledelsen og konsulenten starter med at finde ud af, hvor der skal sættes ind. En virksomhedskonsulent kan ligeledes udvikle lederen med 1 til 1 sparring, som han eller hun med garanti vil kunne bruge til noget konstruktivt. Når ledelsen eller lederen skal udvikles, så kan det være en god idé at finde en virksomhedskonsulent, der konsulterer i den almindelige arbejdsgang i stedet for på skolebænken. Praktisk viden sidder ofte bedre fast, og ved at gøre det sådan spildes ledernes tid heller ikke. At investere i en virksomhedskonsulent er at investere i sin ledelse og sine medarbejdere, da alle mennesker sætter pris på udvikling, og når denne udvikling så ovenikøbet kan være til stor gavn for virksomheden, så er der ingen grund til at lade være.

 

Klik her for at finde den rette virksomhedskonsulent.

 

Se mere:

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Virksomhedsudvikling er essentiel i enhver virksomhed

Share

Viden om ledelse og organisation styrker din virksomhed

Lev op til din bestyrelsesplads med uddannelse (foto se-institute.dk)

Optimer din viden (foto: hansentoft.dk)

Viden er ofte med til at skabe store resultater i en virksomhed. Det er nemlig ikke kun virksomhedens produkt, der har betydning for succesen. Et produkt kan være helt fantastisk, men uden de rette værktøjer og redskaber til at drive virksomheden, kan man ikke få succes. Derfor er der også stor fokus på, at en virksomheds ledere skal have den rette akademiske baggrund. Men ofte glemmer en virksomhed, at denne viden ind i mellem har brug for at blive opdateret.

Opdateret viden om ledelse og organisation

Der kommer således hele tiden ny viden om ledelse og organisation. Det er naturligvis ikke nødvendigt, og som sådan heller ikke muligt, konstant at holde sig opdateret på hver eneste ændring eller tilføjelse. Men har man eksempelvis en leder, der har været i virksomheden i mange år, og hvis uddannelse ligger endnu flere år tilbage, kan den viden han fik gennem sin uddannelse, være mere eller mindre forældet. Derfor giver det god mening, at man sender sin leder på et kursus i ledelse og organisation, så han kan få nogle nye input til sin viden.

Praktisk viden om ledelse og organisation

Man kan selvfølgelig komme langt med den praktiske viden og erfaring man har opbygget gennem de mange år i en lederstilling. Og lige præcis dette er en af grundene til, at det er fornuftigt at tage på et kursus, hvor man kan lære mere om ledelse og organisation. På disse kurser vil man nemlig møde en masse andre ledere, der ligesom en selv ønsker at tilegne sig ny viden. Man vil derfor falde i snak med mange af disse ledere og i fællesskab vil man skulle løse nogle forskellige opgaver på kurset. Her kan man hurtigt blive inspireret af den måde, som en anden leder løser en opgave på.

Få mere viden om ledelse og organisation ved at klikke her

Du kan også læse mere her:

God ledelse når der er forandring i organisationer

Skab en god organisationskultur i din virksomhed

Share