Monthly Archives: august 2016

Derfor kan en forretningsstrategi være hensigtsmæssig

Alle kan blive projektleder! (foto se-institute.dk)

Det kan være fornuftigt at lægge en forretningsstrategi (foto: hansentoft.dk)

Der findes mange forskellige typer af strategier, som kan komme til gavn for en virksomhed. En af de typiske strategier, som virksomheder kan have særlig gavn af, er strategien som hedder forretningsstrategi. Forretningsstrategi er den overordnede strategi, der lægges for en virksomhed. Det er denne strategi, som skal lægge til grund til virksomhedens overordnede mål samt metoder til at opnå disse mål. Det er altså gennem en forretningsstrategi, at man beslutter hvad virksomheden skal opnå og hvordan virksomheden kan opnå disse mål. Her er det naturligvis meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvad der ønskes at opnås. Typisk vil en forretningsstrategi da også indeholde såkaldte delmål. Delmål er de mindre mål, der kan opnås inden de store og reelle mål. Delmål kan være hensigtsmæssigt at medregne i sin forretningsstrategi, da disse viser hvilken retning virksomheden ønsker at gå i samt hvor langt der er for virksomheden til, at nå virksomhedens reelle mål.

Planlæg delmål og overordnede mål med en forretningsstrategi

En forretningsstrategi er altså en måde hvorpå, man kan planlægge virksomhedens delmål samt reelle mål. Når en virksomhed lægger en forretningsplan, lægger virksomheden en strategi for hvordan disse omtalte delmål samt overordnede mål skal opnås. En forretningsstrategi er altså med andre ord, en måde hvorpå en virksomhed kan planlægge hvordan virksomheden opnår vækst. Det er en måde hvorpå man strategisk planlægger en plan for, hvordan man bedst muligt opnår vækst. Og hvordan man opnår vækst bedst muligt, er naturligvis hertil individuelt fra virksomhed til virksomhed. En forretningsstrategi handler altså om alle de valg en virksomhed kan træffe, for at opnå nogle mål. Men en forretningsstrategi handler naturligvis om mere, end blot hvordan en virksomhed opnår vækst igennem det at opnå mål. En forretningsstrategi beskriver hertil ikke kun disse mål og hvordan disse opnås. En forretningsstrategi beskriver rent faktisk alle virksomhedens interne beslutninger samt processer.

Se et stort udvalg af forretningsstrategi her

Se mere her:

Virksomhedsudvikling er essentiel i enhver virksomhed

Lederudvikling må aldrig undervurderes

Share

Vigtige egenskaber for godt bestyrelsesarbejde

Suppler din viden og kom med i løbet igen (foto hansentoft.dk)

Bestyrelsesarbejdet bør være tip top (foto: se-institute.dk)

En virksomhedsbestyrelse er ofte udformet af medlemmer, der har styr på forskellige dele af virksomheden, og som dermed kan tilføre forskellige kompetencer til bestyrelsens samlede evner. En god bestyrelse skal styre virksomheden i den rigtige retning, og den har ofte magt til at afskedige og ansætte en administrerende direktør, der skal stå for den daglige udvikling og drift af virksomheden. Der er altså ofte tale om beslutninger med langsigtet effekt, når bestyrelsesarbejde finder sted. Derfor er afgørelserne, der træffes på bestyrelsesmøder utroligt vigtige for virksomhedens ve og vel.

De rigtige medlemmer sikrer velfungerende bestyrelsesarbejde

En person med stor indsigt i en virksomhed er ikke nødvendigvis den rigtige person at ansætte som bestyrelsesmedlem, selvom han eller hun måske er fremragende til sit arbejde inden for de relevante områder. En fejl, mange virksomheder ofte begår, er at hyre bestyrelsesmedlemmer, der måske har den rigtige erfaringsmæssige profil til at udføre godt bestyrelsesarbejde, men mangler de nødvendige karakteristika som person til at udgøre en del af en bestyrelse. Det er meget vigtigt for bestyrelsesarbejdet, at hvert medlem har gode egenskaber til at samarbejde, lytte og nå frem til løsninger. Uanset om hvert medlem er ekspert på deres område, fungerer bestyrelsesarbejdet simpelthen ikke, hvis medlemmerne har store egoer og ikke vil høre på andres idéer. Derfor er det vigtigt at undersøge et potentielt bestyrelsesmedlems personlighed, før man foretager sig noget på ansættelsesfronten. Det er selvfølgelig positivt, hvis kandidaten til en bestyrelsespost har store visioner for virksomheden, men det er meget vigtigt, at disse visioner stemmer overens med resten af bestyrelsen, så de forskellige parter ikke modarbejder hinanden. Lige så vigtigt er det, at personen tør sige sin mening uden at det tager overhånd, så de andre medlemmer ikke får et ord indført. Selve bestyrelsesarbejdet skal man lære, men dette kan kun lade sig gøre, hvis man har den rette personlighed.

Læs om efteruddannelser inden for bestyrelsesarbejde her

Læs om bestyrelsesarbejde her:

Bestyrelsesarbejde kræver bestyrelsesevner

Læs om, at uddannelse til bestyrelse er en god investering

Share

Læg en strategi med hjælp af strategisk rådgivning

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Strategisk rådgivning (foto: hansentoft.dk)

Der findes mange forskellige typer af strategier. Og der findes mange forskellige grunde til, hvorfor nogle virksomheder eller firma bør lægge nogle bestemte strategier. Det afhænger som regel af, hvilken type virksomhed der er tale om og hvilken type strategi der vil være mest hensigtsmæssig for denne type virksomhed at lægge. Og der er da hertil også mange årsager og grunde til, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at lægge en strategi for en virksomhed eller firma. Og dette kan et firma eller en virksomhed naturligvis få hjælp til. Strategisk rådgivning giver nemlig et firma eller en virksomhed vejledning i, hvordan de skal lægge deres strategi. Hvis man som firma eller virksomhed ønsker hjælp til, at lægge en bestemt type strategi, kan dette firma eller virksomhed ansætte et firma til, at hjælpe dem med strategisk rådgivning.

Strategisk rådgivning er professionel hjælp til din virksomhed

Hvis I er en virksomhed, som har brug for hjælp til at lægge en bestemt type strategi, kan I søge hjælp til dette fra en strategisk rådgiver. En strategisk rådgiver er en professionel som hjælper din virksomhed med, at lægge en hensigtsmæssig strategi. Og hvilken type strategi det skal være og hvad den skal indeholde, hjælper en strategisk rådgiver jer med. Typisk vil det være sådan, at man starter med at ansætte en strategisk rådgiver, som man kommunikerer godt med og som kender virksomheden. Herefter vil man starte en dialog om, hvordan virksomheden ønsker at opnå nogle bestemte mål med hjælp fra en bestemt type strategi. Og det er her, at en strategisk rådgiver kommer ind i billedet og hjælper den pågældende virksomhed med det. Strategisk rådgivning er altså en hjælp, som kan gives til alle virksomheder eller firmaer, som ønsker hjælp til at lægge en bestemt type strategi. Uanset hvor stor eller lille virksomheden, der er tale om, rent faktisk er.

Se et stort udvalg af strategisk rådgivning her

Se mere om rådgivning her:

Få virksomhedsrådgivning og få hermed hjælp til at udnytte din virksomheds potentielle.

En virksomhed kan optimeres med strategisk rådgivning

Share

Bliv opdateret på den allernyeste viden om ledelse i dag

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Er et lederkursus noget for dig? (foto: se-institute.dk)

Enhver virksomhed er under et pres. Der er stor konkurrence hele tiden, fordi man først og fremmest i Danmark oplever et ekstern og intern pres. Det interne pres kommer fra de mange andre firmaer, som der er i Danmark, trods at Danmark er et lille land, så er der mange firmaer taget i betragtning af dette. Derudover så er der også et internationalt pres udefra, som man som firma eller ikke kan snige sig uden om. Dette pres gør, at man som firma er nødt til at have et totalt fokus på effektivitet. Det er vigtig at være effektiv samt være omstillingsparat samtidig med at man skal tage de rette valg. Alt dette skal komme fra virksomheden som en helhed. Alle medarbejdere og deres arbejdsopgaver er centrale, men samtidig er det også vigtigt, at understrege, at ledelsesdelen er en central spiller. Det handler om, at man som leder har et ansvar for medarbejdere, det går både ud på, at man skal have fokus på deres trivsel og deres arbejdsudførsel.

Ledelse i dag er en vigtig videnskompetence

En god leder er god til at sørge for sine medarbejde og lede dem i den rette retning på den rigtige måde. Men ledelse i dag handler også om så mange andre ting, og her kan det være godt for ledere at komme på et kursus, hvor de netop kan blive klogere på, hvilke elementer er centrale for ledelse i dag. Tiderne skifter hele tiden og derfor er det at være leder ikke en fastforankret del. Jobbet er lige som processuelt som alt andet, og derfor er det vigtige at ledere lærer noget nyt og lærer at være ledere i nutiden. Ved at tage et kursus i ledelse i dag, kan man blive klogere på, hvad der rør sig lige nu og være med til at tage det næste skridt for, hvordan vi skal tænke og arbejde med ledelse.

Læs mere om mulighederne for at blive ekspert i ledelse i dag

 

Se mere om ledelse her:

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Med en uddannelse i ledelse kan du realisere dine drømme

Share

Læs her om forandring som vilkår i organisationer

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Forholder i jer til forandring (foto: hansentoft.dk)

Forandringer er et grundvilkår

Det er et vilkår i vores tid, at alting er under forandring. Det stiller store krav til de ledere, der er brug for på arbejdsmarkedet nu. Det vil uundgåeligt ske forandringer i organisationerne, fordi det marked, som vi kender i dag, måske ser helt anderledes ud i morgen. Derfor er en af lederens allermest fornemme, men også udfordrende, opgaver at kunne lede sine medarbejdere godt og sikkert igennem fordringerne. Det handler om at kunne bevare overblikket – også når alting virker kaotisk. Hvis du som leder formår at gøre dette, så er du godt på vej til at skabe store resultater. Men det er ikke bare lige noget, man kommer sovende til. Det kan være en rigtig god og ligefrem nødvendig investering at få efteruddannelse inden for forandringsledelse. De virksomheder, der klarer sig bedst også på den lange bane, er de virksomheder, der tænker langsigtet. Det kræver ikke overmenneskelige evner, det kræver blot de rette redskaber og det rigtige mind set. Derfor kan være en rigtig klog og god idé at få hjælp ude fra.

Forandringer er vejen til succes

Fordi en opgave synes svær og udfordrende, betyder det ikke, at den er umulig! Sådan er det også med forandringer. Den helt store udfordring med forandringer i organisationer er, at det kan være meget vanskeligt at forudsige, hvad konsekvenserne af en beslutning vil være. Én ting er dog helt sikker – hvis man ikke er indstillet på at gøre tingene på en ny måde, så vil der komme nogen og overhale jer inden om. En god leder, der kan se mulighederne i forandringer, vil også kunne se, at forandringer i organisationen kan være lige præcis dét, der skal til for at skabe endnu bedre resultater. Er gammelt ordsprog lyder ”nød lærer nøgen kvinde at spinde” og det samme gør sig lidt gældende for mange virksomheden i dag. Så bliv klædt godt på med et lederkursus i foranderingsledelse.

Du kan læse mere om forandringer i organisationer på hansentoft.dk

Se mere her:

Projektledelse uddannelse – et arbejdsliv i forandring

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

 

Share