Monthly Archives: april 2016

Effektiviser systemet med offentlig ledelse der virker

Ledelse kursus (foto: se-institute.dk)

Ledelse, der virker (foto: se-institute.dk)

Offentlig ledelse adskiller sig på mange punkter fra hvilken som helst anden type ledelse – ledelsesområdet er større, og mere varieret end hos en virksomhed. Derfor er det essentielt at de mennesker, der sidder i ledelsen formår at stå ansigt til ansigt med de svære udfordringer, som de mødes med hver dag. At de identificerer og forstår problematikken, analyserer den, finder de strategier som kan have virkninger på problematikken og herefter implementerer den løsning, som de finder mest frugtbar. Er en ledelse ikke i stand til dette, bør man vurdere hvilke muligheder man har. Skal man skifte ledelsen ud – eller uddanne dem i offentlig ledelse?

Kurser i offentlig ledelse kan altid betale sig

Uanset hvad tallene siger i budgettet, så er investering i medarbejdere, leder og lederstaben aldrig et tabt formål. Med kurser og uddannelser i offentlig ledelse, vil toplederen eller hele lederteamet blive rustet til at gribe hårdt fat om alle de problemstillinger, som de mødes med. De vil blive undervist i strategi, innovation, kommunikation og ledelse i det offentlige rum. Hvordan man kan forbedre et i forvejen godt system eller hvordan man kan helt ændre et system. Hvordan man kan undgå løsninger med alvorlige konsekvenser for medarbejderne på gulvet, samtidig med at man jonglere med svimlende store budgetter og muligheder, der til sammen kan virke uoverskueligt og enormt. Rust lederne til at gribe fat om kernen i stedet for at lave lappeløsninger – på den måde vil det offentlige system lide mindst overlast og samtidig opleve, hvordan ressourcerne ikke synes at svinde ind men blive udnyttet til fulde. At investere i offentlig ledelse er at investere i velfærdssamfundet.

Invester i offentlig ledelse i dag

læs mere om ledelse her:

Et kursus i ledelse kan hjælpe dig videre

Lean ledelse er effektiv manament, der skaber resultater

 

Share

Lederudvikling: Lær at udvikle og anvende dine kompetencer som leder

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Forholder i jer til lederudvikling? (foto: hansentoft.dk)

Som en god leder for en stor virksomhed skal man kunne løfte sit team til et nyt niveau. Individuelle præstationer på forretningskritiske områder skal være i top, og som leder skal man sørge for at ens team er forberedt i forhold til deres individuelle ansvarsområder. Overordnet set er målet at forbedre og effektivisere lederskabet.
Viden om ledelse giver dig netop kompetencer i, hvordan du tackler de udfordringer du møder i hverdagen og vender dem til din egen og din virksomheds fordel. I de fleste tilfælde kan virksomhedens fremdrift nemlig afspejles i lederskabet og disses færdigheder.
Du skal være i stand til at kommunikere effektivt mellem flere forskellige parter og deres standpunkter, og være med til at mægle/forhandle mellem et samlet ønske om tryghed, og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer. Store dele af jobbet handler nemlig om at være omstillingsparat i et dynamisk miljø. Hvad enten det handler om forretningsudvikling, priser eller produkter, sættes der hele tiden nye mål, som skal kunne opnås ved hjælp af en virksomhed i konstant forandring.

De rette værktøjer

Lederudvikling er et forløb der giver dig de rette værktøjer til at føre dine ambitioner ud i livet og drive din forretning sikkert fremad. En effektiv og stærk leder er i stand til at samle sin virksomhed og skabe resultater. Du skal altså kunne motivere dine medarbejdere så de kan nå deres fulde potentiale. Mange mennesker har kvaliteter som, når finpudset, egner sig godt til lederskab. Nogen gange taler man også om fødte ledere, der fra naturens hånd besidder de nødvendige egenskaber og træk der gør en god leder. Dog har tid og undersøgelser vist, at det i de fleste tilfælde er kompetencer der kan læres og udvikles i alle. En pålidelige leder skal være åben for andres input og retfærdig overfor sine medarbejdere. Det betyder at du gør hvad du har sagt, du vil gøre og at du er fleksibel for at opnå de bedste resultater.

Læs mere om lederudvikling her!

Du kan også læse mere her:

Lær at være den bedste leder med ledelsesudvikling

Hvis du vil blive en bedre leder, så tag et kursus i lederudvikling

 

 

Share

Lean ledelse vinder i popularitet hos de danske virksomheder

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Lean ledelse er en effektiv ledelsesform (foto: se-institute.dk)

En god ledelsesmetode er, hvad der får dine medarbejdere til at arbejde effektivt og skabe resultater. Der har altid været diskussion om, hvilke metoder, der giver de bedste resultater og man bliver nok aldrig helt enige, idet resultaterne ikke nødvendigvis er ens og derfor ikke kan sammenlignes. Men hvilken metode, der fungerer bedst for de enkelte medarbejdere, kan måles i deres motivation og arbejdsgejst. Det er netop her man finder de skelsættende forskelle imellem de almindeligt kendte ledelsesmetoder og lean ledelse.

Hvad er lean ledelse?

Lean ledelse er en helt ny måde, hvorpå arbejdsprocessen foregår. Det er nogle helt nye og spændende rammer, som fordrer medarbejdernes egen intuition og nysgerrighed, hvor ledelsen stoler på medarbejdernes dømmekraft. Ved den øgede frihed opleves en større motivation hos de medarbejdere, som får muligheden for at arbejde selvstændigt med en mere kreativ tilgang, end tidligere tilladt. Der åbnes muligheder for nye løsninger og en større udvikling blandt medarbejderne. I lean ledelse handler det om coaching og deltagelse fra lederen, men hvor medarbejderne får mulighed for at arbejde ud af kassen, væk fra de vante rammer. Med mulighed for at blive coachet af lederen, vil medarbejderne opnå et større udbytte af arbejdet i form af personlig og faglig kompetenceudvikling. De vil samtidig føle sig tættere knyttet til virksomheden, grundet de muligheder, som er dem givet. Derved opnår man nye spændende arbejdsresultater, gladere medarbejdere og mere innovative koncepter end hidtil anfægtet. Det handler for en leder om at coache sine medarbejdere til at nå sine mål gennem medarbejderens egen nysgerrighed, som her anerkendes som værende værdifuldt for slutresultatet. Resultaterne, som opnås med lean ledelse er ikke baseret på en fast løncheck eller potentielle forfremmelser, men udelukkende på en ærlig anerkendelse af medarbejderens hårde arbejde. Der bliver således skabt en loyalitet hos medarbejderen og lean ledelse har sin fulde virkning.

Læs mere om, hvorfor du bør skifte til lean ledelse

Se mere om ledelse her:

Lean ledelse er effektiv manament, der skaber resultater

Ledelse udvikling – fordi en god leder giver gode ansatte

Share

Et kursus i ledelse kan hjælpe dig videre

Akademiuddannelsen i ledelse (foto: se-institute.dk)

Tag et godt kursus i ledelse (foto: se-institute.dk)

Føler du, at du sidder fast? At du har gjort det samme lidt for længe? Måske har du brug for noget nyt. Måske har du allerede drømme om noget nyt. Måske har du en drøm om at være leder. Du bør tage dig selv og dine drømme seriøst. Det er den eneste måde, du undgår at skabe bitre ærgrelser på.

Og livet er for kort til at træffe valg, som man ender med at fortryde. Hvis du har en drøm, som du ikke realiserer, træffer du også indirekte et valg ved ikke at gøre noget. Det er et valg, der er stor risiko for, at du senere vil fortryde. Faktisk fortryder mennesket oftest de ting, de ikke fik gjort. Omvendt forholder det sig med ting, man rent faktisk gjorde.

På den måde kan man altså sige, at der ikke er nogen grund til ikke at gøre det. Det kan ikke skade. Omvendt forholder det sig, hvis du ikke gør noget. Hvis du har en drøm om at lede, så gør noget ved den. Du kan for eksempel tage et kursus i ledelse, som kan hjælpe dig godt på vej.

Ledelseskursus giver dig de fornødne redskaber

Det er selvfølgelig ikke en smal sag at være leder. Derfor er det heller ikke noget, man lige bliver fra den ene dag til den anden… medmindre man er ufatteligt heldig. Det kræver kompetencer og viljestyrke at blive leder. Og hvis man vil være en god leder, kræver det også gode menneskelige egenskaber.

Heldigvis kan langt det meste læres, så længe man har viljen og lysten. Derfor er det også en oplagt idé at tage et kursus i ledelse, som kan hjælpe dig godt på vej. Det kan både give dig de fornødne redskaber til at blive en god leder, men det kan også gavne dit CV.

Med et kursus er det nemlig tydeligt, at du tager dig selv og din ambition om at blive leder seriøst. Og det kan helt sikkert hjælpe dig videre.

Læs mere om kurser i ledelse her

Se flere kurser her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Opdag en ny verden med et kursus i ledelse

 

 

Share

Virksomhedsudvikling er essentiel i enhver virksomhed

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto: hansentoft.dk)

Hvis man ønsker en post som topleder eller mellemleder, kan det være gavnligt med en uddannelse i international virksomhedsudvikling. En sådan uddannelse kan give dig kompetencer og viden inden for international erhvervs – markedsudvikling, teorier om virksomheders internationale forretningsudvikling, markedsføring og organisering, indsigt i faktorer, som har betydning for virksomhedernes organisatoriske forandringsprocesser og ledelsen. Man kan også nemt give uddannelsen sit eget præg ved at vælge forskellige valgfag og virksomhedsprojekter på de forskellige semestre. Man kan opnå kompetencer inden for forretningsudvikling, hvilket er essentiel for enhver virksomhed. Du vil være rustet til at foretage undersøgelser og problemafklaringer af international erhvervs – og markedsudvikling. Du bliver i stand til at kunne indgå i internationalt feltarbejde og arbejde med forskellige internationale projekter, virksomheder og organisationer. Du vil kunne varetage en ledende position, som sikrer forståelse og løsning af problemstillinger om markedsvilkår – og udvikling.

Virksomhedsudvikling kan give bedre resultater i virksomheden 

Det er vigtigt at en virksomhed udvikler sig, før man kan antage at en virksomhed er helt funktionel. Det vil sige, at det også kan betale sig at uddanne sig i virksomhedsudvikling. Det er vigtigt for en virksomhed at have konkrete og klare mål at arbejde ud fra. Markedet er foranderligt og kan hurtigt ændre sig, hvorfor det også er vigtigt at fokusere på ledelsens og virksomhedens udvikling. For at varetage en lederposition ordentligt skal man være i stand til at udføre de rette strategier, der er til gavn for virksomheden, og som kan sørge for gode resultater og . Det kræver blot, at man har tilegnet sig de rette værktøjer og kompetencer. Når udviklingen går så stærkt i dag, er det også vigtigt at man som topleder sørger for, at man selv udvikler sig i takt med virksomheden og markedet. Kurser eller uddannelse i virksomhedsudvikling er især gavnligt, hvis en virksomhed ønsker at ændre sin forretningsstrategi. Det giver den rette viden og de rette kompetencer til at forme den konkrete situation, virksomheden befinder sig i.

Læs mere om virksomhedsudvikling her!

Du kan også se mere om virksomhedsudvikling her:

Virksomhedsudvikling er bare nødvendig nogen gange

Rust din virksomhed til fremtidens udfordringer med virksomhedsudvikling

Share