Monthly Archives: juli 2015

Se her, hvorfor du skal få styr på ledelse

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Ledelse (foto: hansentoft.dk)

Mange virksomheder kan have gavn af at gå deres ledelsesmetoder efter i sømmene. En præcis og effektiv ledelse er med til at højne arbejdsmoralen, trivslen og effektiviteten på enhver virksomhed.

Ledelse er mange ting i en moderne virksomhed i Danmark. Ledelse er daglig varetagelse af uddelegeringen af de arbejdsopgaver, som skal løses for at virksomheden fungerer. Det kunne for eksempel være, at medarbejderne møder ind til tiden, at de arbejder i den bestemte rækkefølge, som er mest effektiv eller sørger for at overholde reglerne. Det kan både være de interne regler for for eksempel sikkerhed eller de lovmæssige krav fra myndighederne.

Ledelsen skal forny virksomheden

Det er også ledelsen, som sørger for at nye tiltag og idéer ikke kun bliver afprøvet og implementeret, men også at de nye idéer bliver udtænkt. Dette kunne være af ledelsen selv, men det kunne også lige så godt være medarbejderne, som kan komme med idéerne. Dette kræver dermed også, at ledelsen motiverer medarbejderne til at tænke på effektive måder, hvorpå man kan udøve sit arbejde.

Motivationen kan enten være igennem medarbejdernes generelle interesse i deres arbejde. Dette kunne eventuelt resultere i en ansvarsforøgelse eller ny titel til den enkelte medarbejder. Det kunne også være en fælles motivation, som kan ske på bagrund af medarbejderinvolvering i virksomhedens vækst. For eksempel hvis medarbejderne nu fik del i virksomhedens overskud igennem medarbejderaktier.

Samtidig er det ledelsen, som sørger for rekrutteringen af nye medarbejdere. Dette sker blandt andet på baggrund af en grundig undersøgelse eller analyse af, hvilke kompetencer der er behov for i virksomheden. Dette gælder ikke kun for den nuværende arbejdsbyrde. Det handler også om, at rekruttere medarbejdere, som passer ind i virksomheden på den lange bane.

Derudover er det ledelsens ansvar at skabe den vækst, som skal drive virksomheden fremad. Væksten kan være forskellige målbare mål. Måske skal virksomheden ramme en bestemt omsætning indenfor en bestemt tidsramme, eller måske skal produktionen øges med et bestemt antal enheder i indeværende kvartal.

Læs mere om ledelse hos Hansen Toft

 

Se lignende indlæg her:

Opdag en ny verden med et kursus i ledelse

Ledelse med resultater

Det er simpelthen så vigtigt med en god ledelse

Share

En mba klæder dig på til en organisation eller virksomhed

En mba er vejen frem (foto se-institute.dk)

En mba er vejen frem (foto se-institute.dk)

Hvorfor er det vigtigt, at få en uddannelse? Det er der mange unge mennesker, der spørger sig selv om. Det er ikke alle, der mener, at uddannelse er lige vigtigt. Mange er dog ikke i tvivl om, at det er af stor betydning for ens fremtid. Både ens individuelle karrieremuligheder og selvrealiseringspotentiale, men i lige så høj grad for at tjene til dagen og vejen. Man kan nemlig ikke sørge for sig selv eller sin familie, hvis man ikke har nogen uddannelse. Man kan godt komme igennem livet, hvis man er ufaglært, men det er nu bare lidt sjovere, hvis man ikke skal vende hver en mønt.

Det omskiftelige arbejdsmarked kan være svært at navigere rundt i

Det kan være mere end almindelig svært at navigere rundt i det omskiftelige arbejdsmarked, der findes i dag. Globaliseringen og de åbne grænser betyder, at man kan arbejde i hele verden, men også at hele verden kan arbejde, der hvor man selv bor. Virksomhederne står således med muligheden for at hente de absolut bedste inden for det enkelte felt, hvor de skal bruge en medarbejder. Det gør alt andet lige konkurrencen noget hårdere. Derfor er uddannelse af stor betydning, og noget man ikke må undervurdere.

En mba klæder dig på til en organisation eller virksomhed

Med en MBA bliver man rustet til at arbejde med økonomiske, organisatoriske ledelsesmæssige opgaver i både virksomheder og organisationer. Dette er tre ting, der er af største betydning, uanset hvor man arbejder. Derfor er det en ideel måde at holde sig selv attraktiv på på arbejdsmarkedet. Hvis man hele tiden følger med udviklingen og sørger for at opkvalificere sig selv, så er man også en attraktiv arbejdskraft i meget længere tid. Derfor er uddannelse og efteruddannelse nøgleord, hvis man vil være sikker på at få et job igennem ens liv.

Se på en MBA uddannelse her

Share

En projektlederuddannelse lader dig være en god leder

Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

Projektledeleruddannelse (foto: via.dk)

Hvis man vil være en god leder, er der rigtig mange ting, man skal tage op til overvejelse. Der er nemlig ledere alle steder i dag. Det er nemlig blevet sådan, at opgaver på arbejdspladser ikke kun bliver administreret af en leder. En virksomhed har altså flere projekter, og på hvert projekt er der altså en leder. Derfor er projektledelse et stadig voksende begreb og et indvindende fænomen. Alene af den grund kan man nå tage uddannelser i projektledelse. Hvis man vil være en bedre leder på et bestemt projekt, bør man altså tage sådan en uddannelse. Her kan man lære alt fra, hvordan man håndterer konflikter og problemstillinger, ligesom man kan lære, hvordan man gennemskuer, hvad næste skridt i en proces er. Netop at kunne bestemme næste skridt er afgørende i forhold til, hvor et projekt bevæger sig hen. Dette er altså bestemmende for, hvilket resultat man opnår. Derfor er det enormt vigtigt, at man kan finde ud af at tage det rigtige skridt, når det skal tages.

Projekter bliver kørt af mennesker

Derudover er det vigtigt, at man ved, at det er mennesker, man arbejder med, når man arbejder med projekter. Det er altså ikke kun projektet der skal ledes i en retning, men det er altså i ligeså høj grad de mennesker, der arbejder på projektet. Hvis de ikke bliver instrueret ordentligt,  så vil de ikke kunne gøre de ting, de skal. Det er nemlig sådan, at mennesker har forskellige reaktionsmønstre, selvom det er samme situation, de bliver stillet i. Derfor skal en projektleder også kunne navigere i de underordnedes reaktioner, således at de føler sig set. Hvis ikke de føler sig set og forstået, vil de ikke kunne finde overskuddet til at træffe de rigtige beslutninger. De rigtige beslutninger af de ansatte er ligeså bestemmende for udfaldet, som de rigtige beslutninger fra projektlederen. Derfor bør man altid tage en projektlederuddannelse, hvis man skal lede et projekt.

 

Tilmeld dig en projektlederuddannelse her: http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/ledelse

 

Læs mere om projektlederuddannelse:

Derfor kan et projektledelse kursus være noget for dig

Projektledelse uddannelse – et arbejdsliv i forandring

Share

Bestyrelsesarbejde kræver bestyrelsesevner

Lev op til din bestyrelsesplads med uddannelse (foto se-institute.dk)

Lev op til din bestyrelsesplads med uddannelse (foto se-institute.dk)

En bestyrelse er et ledelsesorgan i en virksomhed eller i en organisation. Bestyrelsesarbejde handler derfor om at lede. Uanset om det er at lede andre ledere eller at overse helhedsstrukturen det pågældende sted, skal man vide noget om at lede, for at sidde med i en bestyrelse. Men hvordan lærer man at lede? Ledelse er ikke en gangetabel, som kan har én mulig udlægning. Ledelse er et meget bredt område, og der er et væld af ’skoler’, der tager afsæt i forskellige teorier. Skåret helt ind til benet handler ledelse om at få andre mennesker til at rette sig efter noget eller nogen. En sådan ambition fordrer indsigt i psykologi, retorik, pædagogik, antropologi, organisation, etc. Man kan derfor aldrig udtømme de reserver af viden, der kan bedrer ens lederkompetencer.

Veludført bestyrelsesarbejde

Hvis man har en lederstilling og tager imod tilbud om meruddannelse og desuden selv holder øje med interessante kurser, der kan styrke og berige ens lederkompetencer, så er man godt på vej. Det er vigtigt at bemærke sig, at jo mere tid man bruger på at uddanne sig og på anden vis dygtiggøre sig, jo bedre fremstår man over for de mennesker, man leder og selvfølgelig også over for ens arbejdsgivere, der, hvis alt går vel, tilbyder én en forfremmelse eller en lønstigning, på niveau med ens indsats og kompetencer. Hvis ikke, kan man kræve det i en forhandlingssituation, hvor man typisk vil blive mødt med forståelse, om end en smule modvilje, der let kan overvindes med ens lederkompetencer (bonus) eller ens fagforening.
En bestyrelse skal fungere så optimalt som muligt, da dens succesrate påvirker succesen i resten af virksomheden eller organisationen. Det er derfor en pligt større end en selv og ens bestyrelse, der er påkrævet det enkelte bestyrelsesmedlem. Det må dygtiggøre sig og tage meruddannelse for hele fællesskabets skyld. At det så også falder til ens egen favør er jo bare ’ekstra flødeskum på kagen’.

Bliv klogere på bestyrelsesarbejde her

Share