Monthly Archives: maj 2015

Executive management skaber forbindelse imellem dag og mål

Lær hvad der skal til (foto se-institute.dk)

Lær hvad der skal til (foto se-institute.dk)

Executive management er en form for ledelse, der leder med både daglig koncentration og stort overblik. Der er lige meget plads til både de daglige detaljer og de langsigtede effekter af de daglige beslutninger. Det handler om at skabe gode resultater i en virksomhed, og de gode resultater kommer i kraft af en særlig viden og en særlig tilgang. Det betyder altså, at der både er et teoretisk og særligt praktisk fundament, der lægger, hvad man kan kalde for virksomhedens nervecentral. Nervecentalen har som opgave at skulle respondere og reagere. Den har som opgave at skulle overskue og overvinde de daglige problematikker og udfordringer på en måde, der styrker og gavner virksomheden i det lange løb. Der bliver på den måde skabt et essentielt fundament for virksomheden, når der på den måde gives en sund og vigtig forbindelse imellem medarbejdere og strategier. Executive management har derfor også som opgave som en bro at skulle skabe mening og forbindelse imellem de vigtige og særlige punkter af betydning imellem handling og viden.

Overblikkets dybe betydning

Ingen virksomhed uden executive management. Mening skabes i praksis, og den praksis som executive management lægger for dagen kan på den måde være med til at løfte virksomheden fra at skulle tænke dagligt til at skulle tænke langsigtet og strategisk vigtigt. Værdier og praksis hænger tæt sammen. Det er netop en forbindelse, der gives i kraft af det store overbliks dybe væsen.

Dialektisk spænding

Uden overblik ingen meningsfuld hverdag. Det er ikke fordi, at alt skal handle om en plan. Men en langsigtet målsætning er netop med til at hæve enhver virksomhed fra at være blot daglig ledelse til at være meget mere end tidsfylde. De gode virksomheder skabes i kraft af det spænd, der er imellem målsætninger og praksis.

Se på uddannelse i executive management her

Share

Med lederkurser får du det bedste ud af din virksomheds ledere

Lederkurser (foto: via.dk)

Lederkurser (foto: via.dk)

Der er ingen tvivl om, at det er de færreste, der var i stand til at forudse de enorme konsekvenser som finanskrisen har haft for mange virksomheders udvikling. Med lederkurser kan du være med til at skabe et mere sikkert grundlag for din virksomheds fremtiden. Jorden skælvede under markedet, da finanskrisen satte ind. Det handlede derfor om, at være bedst muligt rustet til at klare de fremtidige udfordringer. Her er det en vigtig evne, at man er i stand til at tilpasse sig til fremtidens udfordringer. En ting er nemlig sikkert, markedet vil blive ved med at forandre sig. Det er efterhånden blevet til et grundvilkår for det moderne marked, at der vedblivende vil være forandring. For de fleste virksomheder, kan det derfor være en god ide at sende virksomhedens ledere på lederkurser. På den måde kan lederne på deres lederkurser udvikle kompetencer, der kan gøre dem i stand til at navigere på et marked, der bærer præg af at være omskifteligt.

Med lederkurser kan du forbedre virksomhedens muligheder for vækst

De fleste virksomheder søger at opnå solide resultater, der kan måles på bundlinjen hver eneste år. Hvis du investerer i lederkurser kan der være gode chancer for, at investeringen materialiserer sig i konkrete resultater, der kan måles i virksomhedens økonomi. Det hænger ganske enkelt sammen med, at lederkurser kan have en enorm indflydelse på den måde virksomheden ledes på. Det kan derfor være en investering, som kan vise sig at have gode chancer for at få virksomheden til at blomstre.

 

Her på siden finder du en oversigt over de forskellige kurser inden for kategorien lederkurser, der kan skabe vækst for virksomheden.

Share

Få styr på virksomhedens organisationskultur med kurser og analyser

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Der er gode muligheder for at gøre noget ved din virksomheds organisationskultur, hvis du oplever, at det hele er kørt fast, og at der ligger et stort udviklingspotentiale i din virksomhed, som venter på at blive udnyttet. Med en opdateret organisationskultur kan du nemlig være sikker på, at potentialet i din virksomhed bliver udnyttet fuldt ud. Det kan derfor være en stor fordel, at undersøge nogle af de mange muligheder, som der findes, for at få opdateret din organisationskultur i den enkelte virksomhed. Den bedste metode til at gøre noget ved en virksomheds organisationskultur, er, at man starter med at undersøge de faktiske forhold i den enkelte virksomhed. På den måde kan det give et billede af den allerede eksisterende organisationskultur, som kan være nyttigt, når udviklingspotentialet skal undersøges. I de fleste virksomheder ligger der et stort potentiale, som venter på at blive udnyttet. Med en opdateret organisationskultur bliver det nemmere at nå dette udviklingspotentiale.

Skab vækst med en ny organisationskultur

Det kan have store konsekvenser for den enkelte virksomheds muligheder for at komme i vækst, hvis der sikres en udvikling af den enkelte virksomheds organisationskultur. Med udvikling i den enkelte virksomheds organisationskultur menes, at der udvikles på nogle af de arbejdsgange, som til tider kan være med til at besvære handlingen for medarbejderne. Det er noget af det, der kan være med til at besvære virksomhedens muligheder for udvikling. En udvikling, som kan have store konsekvenser for virksomhedens muligheder for at opnå en god vækst, som kan mærkes på virksomhedens bundlinje. Med en opdateret organisationskultur er det nemt at sikre solide resultater på virksomhedens bundlinje.

 

Læs mere om de forskellige muligheder for at få opdateret  virksomhedens organisationskultur

Share