Monthly Archives: marts 2015

Rust din virksomhed til fremtidens udfordringer med virksomhedsudvikling

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Det kan være et sikkert valg at investere i virksomhedsudvikling til din virksomhed. Det hænger sammen med, at det er vigtigt for en virksomhed, som opererer på et marked, der bærer præg af at være i konstant omskiftelige rammer, at den er rustet til at klare fremtidens udfordringer. Med virksomhedsudvikling kan du være sikker på, at din virksomhed bliver rustet til at kunne klare morgendagens udfordringer. Der er stor sikkerhed for, at det kan være med til at give den enkelte virksomhed den fornødne fleksibilitet, der kan være med til at forhindre, at udviklingen går i en negativ retning. Der kan derfor være en god ide, at du gør din virksomhed så fleksibel som muligt, der er mange af de virksomheder, der bukkede under, da krisen ramte, der ikke havde den fornødne fleksibilitet til at kunne klare presset ude fra. Med virksomhedsudvikling havde det været muligt for disse virksomheder at forudse nogle af de naturlige konsekvenser, der følger af, at økonomien bevæger sig ind i en krisetid. Det kunne have været til stor fordel for de enkelte virksomheder, hvis deres ledelse i tide havde bestilt en virksomhedsudvikling.

Gør virksomheden stærk gennem en virksomhedsudvikling

I en proces, hvor der udvikles på virksomhedens produkter, en virksomhedsudvikling, vil det være naturligt at foretage en analyse af, hvilke markeder virksomheden kan bevæge sig ind på. Det kan være en god ide, at få et firma ude fra, som har erfaring med virksomhedsudvikling, til at foretage denne analyse. Det hænger sammen med, at potentialet nogle gange står klarere, hvis det er øjne udefra, der vurderer virksomhedens potentiale. Her på siden kan du danne dig et overblik over de forskellige ydelser, når det handler om virksomhedsudvikling.

Se mulighederne for virksomhedsudvikling hos Hansen Toft

Share

En akademiuddannelse ledelse skaber overblik og handlekraft

En uddannelse i ledelse kan være det du mangler (foto viauc.dk)

En uddannelse i ledelse kan være det du mangler (foto viauc.dk)

Det kan være en fordel at undersøge de forskellige muligheder, som en akademiuddannelse ledelse kan bibringe. Ledere uden en formel uddannelse indenfor lederskab kalder man for ledere uden kasketter, og disse ledere fungerer ofte i deres stillinger i kraft af deres akademiske kompetencer. Men i mange situationer er det fornuftigt at undersøge de forskellige fordele, som en leder uden kasket kan drage af at starte på en akademiuddannelse ledelse. Som menneske og som professionel er det nemlig muligt at bringe sig selv helt op til et andet niveau, hvor både ens faglige og lederskabskompetencer formår at spille et aktivt spil. Effektivisering er for så vidt kodeordet, og en akademiuddannelse ledelse bringer ledelse og den faglige ekspertise sammen i en person.

Værd at overveje

Det kan godt være, at man meget naturligt og meget hurtigt værger sig imod endnu en tur på skolebænken, og det kan godt være, at man umiddelbart har svært ved at finde fordele i at skulle beskæftige sig med noget bogligt igen, hvis man allerede har været ude på arbejdsmarkedet i noget tid. Men der er altså mange fordele at drage frem og hente. Akademiuddannelse ledelse er sundt og fornuftigt. Både til gavn for en selv og for den virksomhed, som man arbejder for.

Kortere fra tanke til handling

Med et overstået kursus i akademiuddannelse ledelse er den effektive ledelse og den faglige ekspertise brolagt, lagt i sammenhæng og rammerne for en sund og effektiv dagligdag er på den måde blevet skabt. Man får et overblik og en viden, der skaber de smarte og nemme vej fra tanke til beslutning. Der er kortere imellem hvert led, og leddene synes derfor som sådan mere fleksible, reaktionsstærke og handlekraftige. Den handlekraft, der skabes på baggrund af akademiuddannelse ledelse, er uvurderlig, når det kommer til stykket. Den giver nemlig pote.

Share

Lederuddannelse der sætter dine kompetencer i spil

Prøv en uddannelse hvor du får noget for pengene (foto se-institute.dk)

Prøv en uddannelse hvor du får noget for pengene (foto se-institute.dk)

En af de mest efterspurgte varer, når det handler om at ansætte nye medarbejdere i en virksomhed er efteruddannelse. Det hænger ganske simpelt sammen med at arbejdsmarkedet og det marked som virksomhederne opererer i, er i konstant forandring og det er derfor vigtigt at rekruttere nye ansatte, der besidder de rette kompetencer til at navigere i dette konstant omskiftelige landskab. Med en lederuddannelse som efteruddannelse har du et sikkert grundlag til at kunne springe køen over, når der skal ansættes i både større eller mindre virksomheder. Med en lederuddannelse får du et solidt og sikkert fundament til at kunne navigere på et marked, hvor det eneste der er sikkert, er, at markedet er i konstant forandring. De ledere, der efterspørges i moderne virksomheder, er ledere, som har efteruddannet sig til at være i stand til at se, hvilken vej markedet bevæger sig, således at virksomheden i god tid, har mulighed for at justere kursen til at imødegå de kommende skift i markedet. Dette kan du med en lederuddannelse.

Lederuddannelse der sikrer individuel fleksibilitet

Det moderne marked efterspørger individuel fleksibilitet. Det er derfor vigtigt, at du er i stand til at tilbyde denne fleksibilitet, hvis du kan se dig selv besidde en lederposition i en større virksomhed. Derfor kan det være en god ide at udvikle på de kompetencer, som man ved kan være med til at styrke denne individuelle fleksibilitet og risikovillighed. Her er det umuligt at komme uden om lederuddannelse. Med lederuddannelse er du i stand til at operere i et miljø, der stiller store krav til dine individuelle kompetencer. En lederuddannelse kan være med til at understøtte dine evner til at have mange bolde i luften. Tag selv springet og tag en lederuddannelse.

Find en lederuddannelse her

Share