Monthly Archives: oktober 2014

En teknologisk diplomuddannelse skaber en mulig karrierevej

Hvad med en helt ny uddannelse? (foto viauc.dk)

Hvad med en helt ny uddannelse? (foto viauc.dk)

Hvor bliver livet dog beriget af alle de store muligheder, der følger med i at have lagt sig en karrierevej og et helt særligt blik på tingene. Det er som om, at alle disse konturer, der ellers synes så vage og så fjerne lige pludselig får betydning. Men hvad er det helt præcist for en betydning, vi tilskriver dem? Betydning kommer nok i kraft af det, vi selv er.

Vores liv, vores verden

Vi kan aldrig anskue tingene som rene former, og derfor er vi hele tiden henvist til at skulle reflektere over dem i kraft af vores egen særlige indgangsvinkel. Indgangsvinklen er på den måde hele tiden ret usikker og hele tiden ret vag. Det er vel nok også det, der gør den så personlig. Det personlige er på en eller anden måde det, som udslår som særligt og utroligt svært at navngive. Vi må hellere begynde på at øve os i at formulere disse forskellige betydninger. For det kan til tider være lidt som om, at vi ikke er gode nok til at formulere vores fagfelts kerneområder.

Udannelsens betydning

En teknologisk diplomuddannelse giver en muligheder for at arbejde med både teknologi og viden. Man bliver således gjort bekendt med de forskellige måder og metoder, der kan tales, anvendes og diskuteres teknologi. Teknologi bliver til meget mere end bare en handelsvare, som vi er blevet vante til. Teknologien bliver levendegjort, den bliver skabt på netop denne baggrund. Det er denne baggrund, der er spændende og interessant at have med, når man begynder at beskæftige sig indgående med tingenes stand. En teknologisk diplomuddannelse skaber simpelthen en ny verden, en stor verden en interessant verden. En verden, der ikke bare er en verden, men ligeså meget også et liv. Et liv, som man kan bevæge sig ud fra og skabe et indhold i kraft af.

 

Se på en teknologisk diplomuddannelse hos VIA

 

Læs om diplomuddannelse i ledelse her:

Boost din karriere med en diplomuddannelse i ledelse

 

Share

Glæd dine medarbejdere med lederkurser til dig selv

Lederkurser (Foto: webmaster-success.com)

Lederkurser (Foto: webmaster-success.com)

Vi har alle prøvet at arbejde på en arbejdsplads, hvor ledelsen ikke har fungeret. Det forringer arbejdsdagen, arbejdsglæden og i sidste ende kvaliteten af det arbejde, man som ansat skal udføre. Derfor er god ledelse vitalt for både medarbejdere og for kvaliteten af det arbejde, de udfører. Spørgsmålet er dog, hvad god ledelse så er.

God ledelse er først og fremmest, at man ikke tror, at man er ufejlbarlig – man skal være åben overfor indtryk og idéer alle steder fra. Der findes ingen leder, som selv kan have alle de optimale løsninger på alle de udfordringer en arbejdsdag bringer. Derudover skal en leder være opmærksom på, at en medarbejderstab består af enkelte individer, som hver især har forskellige behov. Alle skal naturligvis behandles på lige vilkår – det betyder dog ikke, at de skal behandles ens. Derfor skal en leder kunne være i stand til at fornemme, hvilken type behandling den enkelte medarbejder responderer bedst på. Kan lederen ikke det, daler arbejdskvaliteten, hvilket i sidste ende falder tilbage på lederen selv.

Øg dine lederegenskaber med lederkurser

Der er mange måder at blive en bedre leder på – den mest oplagte er et lederkursus. Her kan man lære, hvordan man bedst muligt tilgodeser og efterkommer sine ansattes divergerende behov. På den måde opnår man både et bedre arbejdsmiljø for sig selv og for ens medarbejdere, men man opnår også en større form for selvtilfredshed, med det arbejde man udfører. Eftersom alle ledere arbejder med mennesker under sig, er det også tydeligt, når tingene ikke fungerer – derfor kan en leder som regel også selv fornemme, hvorvidt man er en god leder eller ej. Kan man ikke fornemme dette, så er det naturligvis også noget man kan lære på et lederkursus – altså at lytte til, hvad ens medarbejdere siger, men også at opfange de signaler de sender.

Tilmeld dig lederkurser her

Share