Monthly Archives: november 2013

Slå stærkere igennem med en god kommunikationsstrategi

Læg den sidste brik med den rigtige kommunikationsstrategi (foto lyngeolsen.dk)

Læg den sidste brik med den rigtige kommunikationsstrategi (foto lyngeolsen.dk)

Kommunikation er alfa omega i alle aspekter af livet. Tænk bare på, hvilken forskel det gør i et menneskes liv, at man lærer at tale. Pludselig kan man stille spørgsmål, fremsætte krav og samtale med andre mennesker. På en arbejdsplads er kommunikationen afgørende for at maskineriet fungerer, fordi arbejdspladser ofte består af mange forskellige led, der søger for hver sit område. Her er det vigtigt at højre arm ved, hvad venstre arm foretager sig, så man bevæger sig fremad ved fælles hjælp og opnår de mål, der er stillet op for arbejdspladsen. Det gælder uanset hvilken arbejdsplads, man taler om.

Med en god kommunikationsstrategi kan arbejdspladsen nå endnu længere

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads hvilke elementer i kommunikationen, man vælger at fokusere på, men der er nogle kriterier, der oftest gør sig gældende. For det første skal kommunikationen være gennemsigtig i den forstand, at det er nemt for alle medarbejdere at finde informationer og sætte sig ind i alle dele af kommunikationen. Den er så at sige gennemskuelig for alle led i virksomheden, og det kan strække sig helt ud i det led, der hedder kunden. Det er vigtigt at forstå, at den interne kommunikation på arbejdspladsen altid vil afspejle sig i den eksterne kommunikation, der når ud af huset.

Desuden skal kommunikationen give plads til alle, så alle aktører kan ytre sig og føle, at de bliver hørt. Det kalder man, at kommunikationen er inkluderende, og det går meget hånd i hånd med kravet om gennemsigtighed. Kommunikationen skal være konkret og faktuel, så alle ved, hvad der tales om. Det gør det nemmere for alle led i kommunikationskæden at manøvrere og ytre sig, og det gør også beslutningsprocesserne langt nemmere, fordi der er en indbygget overskuelighed i det.

Læs mere om kommunikationsstrategi her

Se hvorfor en strategi gør forskellen

Share