Monthly Archives: juli 2013

Projektledelse uddannelse – et arbejdsliv i forandring

Projektledelse (Foto: webmaster-success.com)

Projektledelse (Foto: webmaster-success.com)

Projektledelse er strengt nødvendig på rigtig mange arbejdspladser, da vejen til et projekt, der bliver en succes, går gennem konsekvent og dygtig ledelse. Projektet er altid et arbejde, der er tidsbegrænset, ligesom ressourcerne også er det. Her er det projektlederens vigtigste job at fordele, organisere og sørge for, at ressourcerne rækker og tiden overholdes. Det er spændende, men det kræver også meget af den enkelte leder både personligt og arbejdsmæssigt. Projektledelse er også ledelse, hvilket kan lyde banalt, men du skal besidde mange af de samme egenskaber som normal arbejdsleder og projektleder. Lederen skal holde overblik, træffe resolutte beslutninger, holde sig på bølgelængde med de ansatte og planlægge slagets gang. Det samme skal projektlederen. Forskellen ligger dog i, at projektlederen altid skal være omstillingsparat og klar på nye udfordringer og opgaver, der sommetider kan ligge langt fra de gængse eller den sidst udførte.

Projektledelse uddannelse – få vigtige kompetencer

Med en uddannelse i projektledelse vil du få nogle vigtige kompetencer og egenskaber, der altid er efterspurgt. Alle fag er i konstant forandring, hvilket ledelse også er, men du vil få en stabil grunduddannelse, som du altid kan supplere med løbende kurser. Som projekt leder skal du kunne estimere et tidsforbrug på en given opgave, så både forbruger og producent tilfredsstilles. Du skal kunne læse forskellige mennesketyper, og du skal blive god til risikostyring. Du skal tage ansvaret for økonomien, og du skal fordele og styre ressourserne, så de rækker til hele projektet. Det er også dit ansvar, at levere materiale og ressourcer til tiden.

Projektledelse uddannelse – læs mere her

Share

Ledelsesudvikling – et værktøj til at forbedre virksomheden

Ledelsesudvikling (Foto: alive.dk)

Ledelsesudvikling (Foto: alive.dk)

Det vil altid være bestræbelsesværdigt og nødvendigt for en virksomhed at blive ved med at udvikle sig i en positiv retning. Dette kræver først og fremmest en velfungerende ledelse, der kan stille nogle realistiske, men også ambitiøse, mål, og som også kan sørge for, at de bliver nået. Netop fordi, at en stor del af ansvaret ligger på virksomhedens ledelse, vil det i mange tilfælde være anbefalelsesværdigt for en virksomhed at tage imod et tilbud om ledelsesudvikling. Det kan nemlig ende med at blive en investering, der betaler sig tilbage mangfoldigt, og så vil man jo være glad for, at man tog imod muligheden i første omgang.

Ledelsesudvikling kan foregå på mange måder. Nogle ledere erkender, at de har behov for at blive opdateret på forskellige områder. Herefter har de mulighed for at tage forskellige former for uddannelse ved siden af deres arbejde, hvorfor dette kommer til at fungere som ledelsesudvikling. Det kan være, at det er en diplomuddannelse, der skal til. Det kan også være, at lederen vil have gavn af en eller anden form for kursus. Der er mange muligheder i Danmark, så en leder vil helt sikkert kunne finde en vej frem, som passer til vedkommende på en perfekt måde.

Coaching kan også være lig med ledelsesudvikling

Mange ledere har dog erfaret, at coaching på et mere privat niveau er en mere effektiv form for ledelsesudvikling. Hér får man nemlig en coach på banen, der kan identificere nogle helt specielle behov for lederen, og så kan denne slå ned på dem og bearbejde dem ét efter ét. På den måde får lederen en helt anden undervisning, hvor der er fokus på det praktiske og ikke det teoretiske. Hér bliver ledelsesudvikling til et samarbejde mellem coach og leder.

Se f.eks. lidt mere om ledelsesudvikling her

Share