Find jeres kandidat med rekrutteringsbureauer

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Rekruttering af nye medarbejdere er IN (foto hansentoft.dk)

Rekrutteringsbureauer er nogle bestemte bureauer. Det er nemlig bureauer som har en ekspertise i, at kunne finde de helt rigtige kandidater til en given stilling. Det kan de blandt andet gøre fordi, at de har ansat diverse konsulenter til dette job. Typisk er konsulenterne ansatte i rekrutteringsbureauer med hver deres fokusområde. Det vil sige, at typisk er det sådan, at nogle konsulenter er gode til at finde kandidater til én type job og andre konsulenter gode til, at finde kandidater til en anden type stilling. Grunden til at det typisk er opdelt sådan, er naturligvis fordi at der er stor forskel på at vide noget om nogle bestemte stillinger. Eksempelvis er der stor forskel på, om man kender til advokater i Århus eller om man kender til ingeniører i København. Derfor er det sådan, at rekrutteringsbureauer typisk har konsulenter til forskellige ekspertiseområder. På den måde er det da også nemmere for dem, at tilbyde diverse firmaer eller virksomheder den helt rigtige hjælp.

Rekrutteringsbureauer kan hjælpe firmaer med at finde deres kandidat

Når man tager kontakt til rekrutteringsbureauer vil det typisk være sådan, at man skal starte hele processen med en indledende samtale. Her vil man hurtigt finde ud af, om man kan kommunikere med hinanden og om der er grobund for et godt samarbejde. Og her er det altså også at kommunikationen er kodeordet. Det er nemlig helt centralt, at firmaer og virksomheder kan kommunikere med deres rekrutteringsbureauer. Det er helt centralt, da det naturligvis er sådan at man skal komme frem til, hvilke typer kandidater man søger efter til en given stilling. Derfor er det væsentligt, at huske på at man som firma eller virksomhed skal finde rekrutteringsbureauer som kan imødekomme ens professionelle behov. Hvis man hertil finder et rekrutteringsbureau som kan imødekomme ens professionelle behov, er man altså blot ét skridt tættere på, at kunne finde den helt rigtige kandidat til en given stilling.

Find et effektivt rekrutteringsbureau

Rekruttering i Aarhus hjælper i jagten på nye medarbejdere

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Har du virksomhed i Aarhus eller omegn? Har du lidt for meget papirarbejde og generelt bare meget at se til? Så kunne det være, du skulle overveje at kontakte et rekrutteringsfirma i Aarhus, som kan hjælpe dig lidt på vej og overtage noget af alt dét, du ellers selv skal gå rundt og træffe beslutninger om. Det kunne eksempelvis være, hvis du står og mangler en medarbejder, og du derfor gerne vil sende nogle jobopslag ud i forskellige medier. Her kan et firma, der arbejder med rekruttering, hjælpe dig med at formulere disse jobopslag og vælge de rette platforme, hvor de skal udsendes, så det er nogle kvalificerede personer, der bliver opmærksomme på din virksomheds situation. Og derefter så hjælper et rekrutteringsfirma dig senere også med at læse alle de forhåbentligt mange ansøgninger i gennem, så du ikke selv skal bruge tid på at sortere alt det løse fra, men dermed netop kun se dem, der måtte være relevante for dig og den tomme stilling i din virksomhed.

 

Find specialiserede rekrutteringsfirmaer, der er specialiserede i Aarhus

I et samarbejde mellem din virksomhed og et rekrutteringsfirma, er det vigtigt, at begge parter afstemmer de forventninger, I hver i sær måtte have både til hinanden, men også i forbindelse med jobbet, eventuelle jobbeskrivelser og hvem, der skal gøre hvad og hvornår. Ikke nok med at du med hjælp fra et rekrutteringsfirma selv får lidt mindre papirarbejde og dermed have tid til at prioritere noget andet, der er vigtigere, lidt højere, så skulle samarbejdet da også helst munde ud i, at din virksomhed får en stærk, kvalificeret og velegnet medarbejder, der passer godt både til jobbet, men også til virksomheden og dét, den står for. Dette er naturligvis dog kun tilfældet, hvis du formår at udforme dine krav og budskaber på en sådan måde, at eksperten forstår, hvad du mener og således også forstår at formidle det videre.

 

Klik her for at finde rekruttering i Aarhus

 

Se mere:

Læs om, at uddannelse til bestyrelse er en god investering

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

Sådan kan virksomhedsrådgivning hjælpe dit firma.

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur (foto: hansentoft.dk)

Selvom en virksomhed er yderst succesfuld i alt hvad de foretager sig, kan det ind i mellem være en god ide, at anerkende at man har brug for hjælp. Hvis man eksempelvis har en udfordring inden for et bestemt område, er der måske nogen der forsøger at løse det selv. Men har man ikke kvaliteterne til det, kan det ende galt for en virksomhed. Specielt hvis der er tale om, at man skal forsøge at blive på den rigtige side af loven. Og ind i mellem kan det faktisk være en større kvalitet for en virksomhed, at man er klar til at anerkende, hvornår man ikke selv skal forsøge at takle en udfordring.

Virksomhedsrådgivning til små virksomheder

Det er specielt de mindre og mellemstore virksomheder, der kan have gavn af at have en udefrakommende virksomhedsrådgiver. De har nemlig ikke ressourcer nok til at have en fastansat rådgiver, men i stedet for kan man så vælge at benytte sig af en af de dygtige, eksterne virksomhedsrådgivere. Et eksempel kan være advokater og jurister, som de mindre virksomheder ofte ikke har ansat. Selvom lederen i virksomheden måske selv har stiftet bekendtskab med jura på et tidspunkt, er det ikke en god ide, at han forsøger at klare juridiske problemstillinger selv. Og fordi en jurist er for dyr, at have fastansat, kan man få hjælp udefra.

Vælg en fast konsulent til virksomhedsrådgivning

Selvom man vælger en virksomhedsrådgiver, der ikke har sin daglige gang i virksomheden, behøver det ikke at betyde, at man ikke kan have en fast virksomhedsrådgiver. Det giver nemlig god mening for virksomheden, at man har en bestemt person, som man kan kontakte når der er brug for det. På denne måde skal personen ikke sætte sig ind i virksomheden hver eneste gang der er en opgave, der skal løses.

Hør mere om hvordan virksomhedsrådgivning kan hjælpe på hansentoft.dk.

 

Læs også:

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

En virksomhedskonsulent kan pejle din virksomhed

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Når en virksomhed beslutter sig for at indhente ekstern hjælp, så bærer det oftest frugt i form af konkrete og målbare resultater. Det er, fordi det ofte kan være svært for virksomhedens egne medarbejdere og egen ledelse at se, hvor problemerne er placeret, og når problemerne ikke kan lokalisereres, så kan løsningen heller ikke. Derfor vil en udefrakommende virksomhedskonsulent kunne hjælpe dig med at pejle virksomheden i den rette retning, hvilket naturligvis er en proces, der vil ske i samspil mellem jer. Det handler således om, at virksomhedskonsulenten og virksomheden sætter sig sammen og finder ud af, hvor virksomheden ønsker at forbedrer sig, hvorefter konsulenten påtager sig de roller, der er nødvendige, for at virksomheden kan gennemgå den ønskede udvikling.

 

En virksomhedskonsulent kan udvikle på ledelsen

Hvis din virksomhed står over for en større forandring, så er det vigtigt, at ledelsen går forrest i den forandring, hvortil den kan have brug for hjælp og sparring fra en ekstern konsulent. På hvilke parametre ledelsen skal udvikle sig afhænger af, hvilken udfordring virksomheden står overfor på det pågældende tidspunkt, og det er derfor nødvendigt, at ledelsen og konsulenten starter med at finde ud af, hvor der skal sættes ind. En virksomhedskonsulent kan ligeledes udvikle lederen med 1 til 1 sparring, som han eller hun med garanti vil kunne bruge til noget konstruktivt. Når ledelsen eller lederen skal udvikles, så kan det være en god idé at finde en virksomhedskonsulent, der konsulterer i den almindelige arbejdsgang i stedet for på skolebænken. Praktisk viden sidder ofte bedre fast, og ved at gøre det sådan spildes ledernes tid heller ikke. At investere i en virksomhedskonsulent er at investere i sin ledelse og sine medarbejdere, da alle mennesker sætter pris på udvikling, og når denne udvikling så ovenikøbet kan være til stor gavn for virksomheden, så er der ingen grund til at lade være.

 

Klik her for at finde den rette virksomhedskonsulent.

 

Se mere:

Strategisk ledelse er at stille de rigtige spørgsmål

Virksomhedsudvikling er essentiel i enhver virksomhed

Viden om ledelse og organisation styrker din virksomhed

Lev op til din bestyrelsesplads med uddannelse (foto se-institute.dk)

Optimer din viden (foto: hansentoft.dk)

Viden er ofte med til at skabe store resultater i en virksomhed. Det er nemlig ikke kun virksomhedens produkt, der har betydning for succesen. Et produkt kan være helt fantastisk, men uden de rette værktøjer og redskaber til at drive virksomheden, kan man ikke få succes. Derfor er der også stor fokus på, at en virksomheds ledere skal have den rette akademiske baggrund. Men ofte glemmer en virksomhed, at denne viden ind i mellem har brug for at blive opdateret.

Opdateret viden om ledelse og organisation

Der kommer således hele tiden ny viden om ledelse og organisation. Det er naturligvis ikke nødvendigt, og som sådan heller ikke muligt, konstant at holde sig opdateret på hver eneste ændring eller tilføjelse. Men har man eksempelvis en leder, der har været i virksomheden i mange år, og hvis uddannelse ligger endnu flere år tilbage, kan den viden han fik gennem sin uddannelse, være mere eller mindre forældet. Derfor giver det god mening, at man sender sin leder på et kursus i ledelse og organisation, så han kan få nogle nye input til sin viden.

Praktisk viden om ledelse og organisation

Man kan selvfølgelig komme langt med den praktiske viden og erfaring man har opbygget gennem de mange år i en lederstilling. Og lige præcis dette er en af grundene til, at det er fornuftigt at tage på et kursus, hvor man kan lære mere om ledelse og organisation. På disse kurser vil man nemlig møde en masse andre ledere, der ligesom en selv ønsker at tilegne sig ny viden. Man vil derfor falde i snak med mange af disse ledere og i fællesskab vil man skulle løse nogle forskellige opgaver på kurset. Her kan man hurtigt blive inspireret af den måde, som en anden leder løser en opgave på.

Få mere viden om ledelse og organisation ved at klikke her

Du kan også læse mere her:

God ledelse når der er forandring i organisationer

Skab en god organisationskultur i din virksomhed

God ledelse når der er forandring i organisationer

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Vores verden forandrer sig hele tiden, og det betyder også at den måde, vi normalt vil drive forretning på også bliver sat spørgsmålstegn ved. Der kommer nye til, afstandene bliver mindre, og de nye teknologier gør, at vores arbejde og produktion ændres: vores måde at strukturere arbejdsliv og vores færden på bliver udfordret. Det betyder også at vores konkurrenceevne bliver udfordret og derfor skal mange virksomheder også forandre måderne, de plejer at arbejde på. Menneskerne i organisationerne kan stille større krav og vil udfordres og behandles med respekt.

Hvad betyder forandring i organisationer?

Forandring møder ofte modstand. Ofte fordi et er lig med stor usikkerhed for fremtiden.  Ændringer i vores omverden kræver dermed organisatoriske ændringer. Store forandringer finder sjældent sted uden mennesker har en hjælpende hånd med. Derfor er udvikling af medarbejdernes kompetencer også vigtig i virksomheder med forandring tæt på. Det er også krævet fordi at medarbejderne ofte ses som modstandere af forandringer. Der er forskellige forhindringer, der gør at medarbejdernes afholdes fra at skabe den forandring, der er nødvendig. Derfor kan medarbejderuddannelse for at styrke medarbejdernes kompetencer også være altafgørende for om i lykkedes i forandringen. Til det bliver vi nødt til at være bekendte med adfærdsmønstre, færdigheder og holdninger blandt medarbejderne. Med den rette struktur og dannelse, samt systemer og ledelse kan i opbygge en vision, der er velkommunikeret og udnytte det som energikilde i forandringsprocessen.

Få hjælp til jeres forandringsproces

 

Hvis i står overfor en proces med forandring, og det kan være svært at både overskue og gennemskue processen og de reaktioner der kan komme fra de ansatte og omverdenen, kan det være en god idé at man som leder får træning og uddannelse til at kunne håndtere disse situationer. Det kan gøres med hjælp ude fra, fra en, der ikke har nogle aktier i virksomheden. Dermed får i objektiv og god rådgivning når i står overfor sådan en forandring i jeres organisation.

Læs mere om forandring i orgnisationer her

Få flere ideer:

Skab merværdi for dit firma med ledelsesudvikling

Hold sammen på virksomheden med en god organisationskultur

Find den bedste leder med executive search i Danmark

Lederkursus (foto: se-institute.dk)

Find frem til de aller bedste (foto: hansentoft.dk)

Om en virksomhed får succes i fremtiden afhænger i høj grad af, om den har den rigtige leder. Derfor kan det godt betale sig at investere tid og penge i rekrutteringsprocessen, når man har brug for en ny leder.

Executive search

Executive search er det samme, som det man kalder headhunting. Man hyrer en virksomhed til at finde de bedste kandidater til den stilling, man har ledig. Det er altså et alternativ til den normale rekrutteringsproces, hvor man laver et jobopslag, læser ansøgninger igennem og indkalder til ansættelsessamtaler. Der er flere fordele ved at benytte sig af executive search, når man har brug for en ny leder.

For det første sparer man tid ved at benytte sig af executive search, fordi man ikke selv skal bruge tid internt i virksomheden på selve rekrutteringsprocessen. Når man rekrutterer folk på den traditionelle måder, risikerer man, at de bedste kandidater slet ikke søger stillingen. Ved headhunting kontakter virksomheden selv kandidaten og høre, om vedkommende er interesseret, og på den måde er man sikker på at få kontakt til de bedste kandidater, fordi man selv opsøger dem og ikke omvendt. Derudover er headhunterne eksperter i at finde de rigtige kandidater, da det er det, de primært beskæftiger sig med. Det sikrer, at du får ansat den helt rigtige leder til din virksomhed.

Undersøg markedet 

Der findes flere forskellige virksomheder på det danske marked, der tilbyder executive search. Derfor er det en god ide at undersøge de forskellige muligheder, inden du beslutter dig for, hvilken firma du vil benytte.

Klik her for at hyre hjælp til executive search i Danmark

Læs om search and selection her:

Find din kandidat med search and selection

Search and selection sørger for den rigtige til jobbet

Brug headhuntere til at lande dit nye job

Få øje for organisationsudvikling (foto hansentoft.dk)

Benyt et headhunter til at finde det nye job (foto: hansentoft.dk)

Skal du ud og have nyt job, er der flere ting, du kan gøre, for at optimere dine egne chancer. Mange går i dag netværksvejen, så de slipper for at komme ud på det store, farlige jobmarked, hvor 400 ansøgere står i kø til bare ét job. Men selv hvis du tager den vej, er der flere retninger at gå i. Her får du lidt tips.

Dyrk netværket

Du skal selvfølgelig sørge for at dyrke dit netværk. Det nytter ikke noget, at de bare giver dig tjenester og stikker følere ud for dig, hvis de ikke får noget retur. Derfor skal du være god til at give dem tjenester og anbefale dem på LinkenIn og så videre, sådan at de også vil hjælpe dig, når du på et tidspunkt skal ud og finde job.

Det vil også sige, at dette skal stå på hele tiden. Også selvom du måske er i et job, hvor du er glad og tilfreds. Dagen kan jo komme, hvor du bliver fyret eller opsagt, og så er det godt at have et stort og tungt netværk til at hjælpe sig.

Dyrk dig selv

Det virker måske lidt latterligt, men du er varen, der skal sælges. Især hvis du skal have kontakt til et firma, der skal hjælpe dig med at blive headhuntet. Jo mere du har at byde på, desto nemmere vil det være for dem at sælge dig. Og hvis du samtidig bringer et stort netværk, bliver det også nemmere for headhunteren at finde nogle, der vil ”købe” dig.

Derfor skal du opbygge et ordentlig CV. Ikke kun i din jobsituation men også frivilligt arbejde og kurser tæller her. Har du f.eks. taget et kursus i noget, som ligger et stykke fra dine normale arbejdsopgaver, kan det hjælpe med at trække dig op.

Se her, hvordan du kan få fat i en headhunter og komme ud af starthullet mod dit nye job

Se mere her:

Dette betyder MBA Rankings for uddannelsens kvalitet

Se her, hvorfor du skal få styr på ledelse

Hjælp din virksomhed med en management konsulent

Hvem bestemmer? (Kilde: Flickr.com)

Bliv en bedre virksomhed med en manegement konsulent (foto: hansentoft.dk)

Alle virksomheder står engang imellem overfor udfordringer og problemstillinger, som kan være svære at tackle. I sådanne situationer kan ledelsen og de faste medarbejdere have svært ved at se tingene fra et overordnet perspektiv og lægge den bedste strategi for, hvordan man løser udfordringerne. I sådanne situationer er det oplagt at hyre en management konsulent.

Få uafhængig rådgivning

Der er flere fordele ved at hyre en management konsulent. For det første er konsulenterne erfarne i at hjælpe forskellige virksomheder med deres udfordringer, og de er altså vant til at stå med svære problemstillinger og løse dem. Derudover er rådgivningen uafhængig, fordi konsulenten ikke er ansat intern i virksomheden, og det giver ofte et frisk og nyt perspektiv på virksomhedens situation.

Konsulentbistand betaler sig

At hyre en management konsulent kan umiddelbart virke som en stor og lidt unødvendig udgift. Men sagen er den, at det i langt de fleste tilfælde betaler sig, fordi konsulenten kan give nogle uafhængige og gode råd. Det betyder, at man på længere sigt sparer penge, hvis management konsulenten kan hjælpe med de udfordringer, man som virksomhed står overfor.

Hvis du er på jagt efter en god management konsulent, er det altid en god ide at kigge på de forskellige konsulentfirmaers hjemmesider. Her kan du se, hvad de specifikke konsulenter er specialiseret i. Desuden kan du hos langt de fleste konsulentfirmaer finde referencer, hvor tidligere virksomhedskunder fortæller om deres erfaring med konsulenterne. På den måde kan du bedre danne dig et overblik over, hvilken type konsulent der er den helt rigtige til at hjælpe din virksomhed i den rigtige retning.

Klik her for at læse mere om management konsulenter og deres tilbud

Se mere her:

Drømmer du om udvikling, så få en proceskonsulent

Læs her om forandring som vilkår i organisationer

Et rekrutteringsbureau finder den bedste kandidat til jobbet

Forholder i jer til virksomhedsudvikling? (foto viauc.dk)

Lad rekrutteringsbureauet gøre networking arbejdet for jer (foto: hansentift.dk)

En stærk ledelse er nøglen til din virksomheds succes, og det er derfor afgørende, at den rette ledelse er tilstede i virksomheden. Men hvordan sikrer du dig, at du har fundet den rette til jobbet? Det gør du ved at bede et rekrutteringsbureau om hjælp til processen. Når du slår en stilling op, er det ikke sikkert, at du selv er helt bevidst om hvilken kandidat, der er den rette, og det vil et rekrutteringsbureau kunne hjælpe dig med at undersøge. Derudover kan det være, at den kandidat, som kan styrke din virksomhed, og som kan blive en ny nøgleperson, ikke nødvendigvis er jobsøgende, hvorfor headhunting kan være en brugbar løsning.

Et rekrutteringsbureau analyserer virksomhedens samlede behov

At finde den rette kandidat til et job begynder længe inden selve jobopslaget. For at sikre sig, at det er de rette, der søger, er det nemlig nødvendigt at skærpe jobprofilen, så jobbet og den ansatte passer sammen. Her er et rekrutteringsbureau en udmærket hjælp, idet de undersøger virksomhedens behov, for derefter at sætte ind på at finde en ny topkandidat. Det kan som sagt ske igennem headhunting, men andre tiltrækningsmetoder såsom annoncering kan også benyttes.

Når forskellige kandidater er fundet, sørger rekrutteringsbureaet for at interviewe og screene dem. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig om at spilde din tid på ukvalificerede kandidater – det arbejde klarer andre for dig. Når spidskandidaterne er fundet, præsenteres de for dig, og indgående tests foretages. Og selv når jobbet er besat kan et rekrutteringsbureau hjælpe dig med at køre lederen i stand ved hjælp af opfølgende samtaler. Et godt samarbejde med et rekrutteringsbureau er en længerevarende proces, der starter inden et jobopslag og først afsluttes, når kandidaten er indkørt og er begyndt at skabe resultater for din virksomhed.

Se hvilket rekrutteringsbureau du skal benytte dig af ved at klikke her

Se mere her:

Dette betyder MBA Rankings for uddannelsens kvalitet

Se her, hvorfor du skal få styr på ledelse